210 94 11 730

Εγκατασταση μηχανολογικου εξοπλισμου

Αρχική » Πισινες Orionpools » Εγκατασταση μηχανολογικου εξοπλισμου
  • Η κατασκευή πισίνας  περιλαμβάνει και την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της, που είναι το ίδιο σημαντική με την επιλογή του.
  • Η εμπειρία και η γνώση του ειδικού εγκαταστάτη του μηχανολικού εξοπλισμού είναι προϋπόθεση της σωστής και μακροχρόνιας λειτουργίας του.
  • Ο Εγκαταστάτης του εξοπλισμού θα πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες συντήρησης του εξοπλισμού και της εγκατάστασης συνολικά για να εξασφαλίσει την εύκολη φροντίδα της.

Κατασκευη πισινας

Εξειδικευμενη μελετη και εγκατασταση εξοπλισμου

Στην κατασκευή μιας πισίνας, αν η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι σοβαρή υπόθεση, η εξεύρεση του ειδικού συνεργείου εγκατάστασης είναι το άλλο 50% μιας πετυχημένης συνολικά λύσης. Πιθανή λάθος επιλογή θα ακυρώσει σε μεγάλο ποσοστό την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ακόμα και των καλύτερων μηχανημάτων.

Η κατασκευή πισίνας απαιτεί το ειδικό συνεργείο εγκατάστασης να γνωρίζει:

  • Τη σημασία της επιλογής των καταλλήλων διαμέτρων των σωληνώσεων για να επιτευχθεί η απαραίτητη σωστή ανακυκλοφορία του νερού.
  • Τη σημασία της ομοιόμορφης κατανομής του καθαρού νερού στον όγκο του νερού της πισίνας, που επηρεάζει την ισόποση κατανομή του απολυμαντικού υλικού αλλά και την αποφυγή δημιουργίας ζωνών ζεστού ή κρύου νερού.
  • Τη σημασία της σωστής κίνησης του νερού από την πισίνα προς το συγκρότημα φίλτρανσης και την αποφυγή νεκρών στάσιμων περιοχών στη μάζα του νερού, οπού μοιραία θα γίνεται συγκέντρωση της μόλυνσης αφού δεν θα υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης της και συγκράτησής της από το φίλτρο.
  • Τη σημασία ύπαρξης δυνατοτήτων εύκολης πρόσβασης και συντήρησης των μηχανημάτων και της εγκατάστασης γενικότερα με το πέρασμα των ετών λειτουργίας της.
  • Τη σημασία του κόστους λειτουργίας της και πώς μια σωστή εγκατάσταση του εξοπλισμού μπορεί να επηρεάσει τον τομέα αυτό.

Μη θέλοντας να σας κουράσουμε περισσότερο, αναφέροντας και άλλους παράγοντες, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η κατασκευή πισίνας και η επιλογή του ειδικού συνεργείου εγκατάστασης των μηχανημάτων της, έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ανάλογη προσοχή.