210 94 11 730

Αυτοματο συστημα ρυθμισης PH και REDOX

Αρχική » Απολυμανση » Αυτοματο συστημα ρυθμισης PH και REDOX
  • Ασφαλής τροφοδότησή χημικών διαλυμάτων για τον συντηρητή αλλά και για τους κολυμβητές.
  • Ο αυτόματος χλωριωτής βοηθά στην διακοπή της κολύμβησης στην πισίνα όταν τροφοδοτείται χειροκίνητα οξύ για ρύθμιση του ΡΗ και μεγάλων ποσοτήτων χλωρίου.
  • Η συνεχής διατήρηση των επιθυμητών τιμών από το σύστημα εξασφαλίζει την μακροζωία των μηχανημάτων και την μη επικάθηση αλάτων στα τοιχώματα, το δάπεδο και τα φίλτρα της πισίνας.
  • Η Διατήρηση της επιθυμητής τιμής ΡΗ και της τιμής του REDOX μέσω του συστήματος εξαφανίζει της ερεθισμούς στο δέρμα, τα μάτια και τον λαιμό των κολυμβητών.
  • Ο αυτόματος χλωριωτής εξασφαλίζει μέσω της διατήρησης των σωστών τιμών τη μέγιστη δράση των χρησιμοποιούμενων απολυμαντικών υλικών ή μεθόδων.

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΧΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

Η Διατήρηση της επιθυμητής τιμής του REDOX και του ΡΗ, που είναι οι δύο βασικοί παράγοντες για την απολύμανση του νερού με χλώριο, βοηθούν στην διαρκή απολυμαντική δράση του, μέσω σταθερών τιμών αυτών των δύο χημικών χαρακτηριστικών του νερού χωρίς ανεπιθύμητες μεταβολές. ( χαμηλές ή πολύ υψηλές τιμές)

Ο αυτόματος χλωριωτής αποτελείται :

  • Από δύο ειδικά ηλεκτρόδια προσδιορισμού της τιμής του REDOX και του ΡΗ του νερού, που τοποθετούνται στο δίκτυο ανακυκλοφορίας του νερού καθώς και τα απαραίτητα υλικά εγκατάστασης τους στο υδραυλικό δίκτυο.

 

  • Από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου-ρύθμισης στην οποία επιλέγουμε τις επιθυμητές τιμές του REDOX και του ΡΗ που στη συνέχεια τις συγκρίνει συνεχώς με αυτές που μετρούν τα δύο ηλεκτρόδια και όταν διαπιστώνει διαφορά τιμών δίνει εντολή τροφοδότησης στις μονάδες τροφοδότησης.

 

Τα τροφοδοτικά συστήματα (όπως τροφοδοτικές αντλίες κλπ.) δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα και η επιλογή τους εξαρτάται από παράγοντες όπως ή διάσταση της πισίνας, ο συνολικός όγκος νερού, η συχνότητα χρήσης και τα φορτία μόλυνσης. Ο μελετητής του έργου λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη μπορεί εύκολα να σας συστήσει τα κατάλληλα τροφοδοτικά συστήματα που θα συνοδεύσουν το συγκεκριμένο σύστημα.

Ο αυτόματος χλωριωτής είναι εξαιρετικά αξιόπιστος και εύκολος στον έλεγχο και ρύθμιση του.

Παρατήρηση:
Το REDOX είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε ιδιωτικές πισίνες και μόνο σαν ένδειξη στις δημόσιες πισίνες και τα ξενοδοχεία.