Επιλογή Σελίδας

210 94 11 730

Έτοιμες πισίνες

16.04.2021

Αρχική » BLOG » Έτοιμες πισίνες

Έτοιμες Πισίνες

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι εκείνοι οι τύποι πισίνας που τα τοιχία της δεξαμενής τους διαμορφώνονται από προκατασκευασμένα έτοιμα στοιχεία.
Η δυνατότητα των έτοιμων επί μέρους στοιχείων τους, σε συνδυασμό με το λογικό κόστος απόκτησης και τοποθέτησης τους, έχει δώσει μια ιδιαίτερη ώθηση σε αυτή την κατηγορία, κάνοντας την προσιτή σε περισσότερους.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τρείς κυρίως τύπους κατασκευής.
Για να βοηθήσουμε δε, όσους πιθανόν να επιθυμούν την απόκτηση μιας ΕΤΟΙΜΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, θα παραθέσουμε στη συνέχεια, τεχνικά χαρακτηριστικά και μια εκτίμηση κόστους για τον κάθε τύπο. Έτσι θα έχετε μια επαρκή εικόνα που θα σας βοηθήσει να καταλήξετε στον τύπο εκείνο που ταιριάζει στις δικές σας ειδικές συνθήκες χώρου και οικονομικών δυνατοτήτων.

 

ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ

Προκατασκευασμένες πισίνες ονομάζονται οι πισίνες που τα τοιχώματα τους σχηματίζονται από έτοιμα μεταλλικά ή πλαστικά πάνελ, ενώ το δάπεδο τους διαμορφώνεται από οπλισμένο μπετό. Η εσωτερική επιφάνεια σε αυτές τις πισίνες διαμορφώνεται αποκλειστικά με την τοποθέτηση μανδύα (liner).

Οι δεσμεύσεις από την νομοθεσία για αυτού του τύπου τις πισίνες, που για κάποιες από αυτές αφορούν και την έκδοση αδείας μικρής κλίμακας, είναι :

-Η επιφάνεια του νερού να είναι μικρότερη των 50m2
-Να μην απαιτείται εκσκαφή μεγαλύτερη του ενάμιση μέτρου
-Η κατασκευή να μην υπερβαίνει το ένα μέτρο ύψος από το φυσικό έδαφος
-Να μην έχει τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα
-Να έχει Compact μηχανοστάσιο

Η Πρόταση αυτή απαιτεί την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας.
Μια ανάλογη κατασκευή σας παρουσιάζουμε στις παρακάτω φωτογραφίες.
Το κόστος για μια έτοιμη προκατασκευασμένη πισίνα αυτού του τύπου, διαστάσεων 8 Χ 4 m και βάθος 1,50m, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 11.500€ για περιοχές εντός Αττικής.

ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ – ΠΡΟΚΑΤ ΠΑΝΕΛ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ

Πισίνες Hydrous. Ο τύπος αυτός αφορά την κατασκευή μικρής πισίνας από ειδικά αυτοφερόμενα μεταλλικά πάνελ, χωρίς αντηρίδες (που σημαίνει μέγιστη εκμετάλλευση του υπάρχοντος, ακόμα και μικρού, χώρου σας).

Η εγκατάσταση μπορεί να υλοποιηθεί με ή χωρίς την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας καθώς έχουμε την δυνατότητα  να μην υπάρξει καμία αγκύρωση των πάνελ στο δάπεδο (πλήρως αφαιρετή κατασκευή).

Αυτός ο τύπος πισίνας είναι ιδανικός για προσαρμογή σε μικρούς και δύσκολους χώρους.

Δείτε μια ανάλογη κατασκευή στις επόμενες φωτογραφίες.

Το ενδεικτικό κόστος για μια πισίνα αυτού του τύπου διαστάσεων 5 Χ 2,5 Χ 1,40 m,  ανέρχεται στο ποσό των  8.000 € για περιοχές εντός Αττικής

 

ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ – ΠΡΟΚΑΤ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

Πισίνες Technypools. Η Τρίτη πρόταση και η πλέον οικονομική αφορά την τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης πισίνας επί του εδάφους, που αποτελείται από ένα μεταλλικό σκελετό από αλουμίνιο στο οποίο προσαρμόζεται η ειδική πλαστική εσωτερική επιφάνεια της πισίνας που καλύπτει τα τοιχία και το δάπεδο της.

Η σχετική τοποθέτηση δεν απαιτεί έκδοση αδείας μικρής κλίμακας, καθώς η όλη κατασκευή δεν χρειάζεται μόνιμη αγκύρωση στο δάπεδο (ακόμη και της εξωτερικής επένδυσης της εάν επιθυμήσετε κάτι τέτοιο ) και μπορεί να αποσυναρμολογηθεί ανά πάσα στιγμή.

Δείτε μια ανάλογη κατασκευή στη συνέχεια.

Ενδεικτικό κόστος τοποθέτησης μια πισίνας NIAGARA 460 αυτού του τύπου, διαστάσεων 4,60 Χ 2,65 X 1,25 m είναι 1770 € για περιοχή εντός της Αττικής.

ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ – ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα στους τύπους πισίνας που περιγράψαμε, είναι ο απόλυτα άρτιος και δυναμικός εξοπλισμός τους, με τις υψηλές και αυστηρές  προδιαγραφές των παραδοσιακών κατασκευών, ενώ καλύπτεται από την απαραίτητη εγγύηση και την ύπαρξη ανταλλακτικών.

Τέλος είναι φανερό ότι οι παραπάνω εναλλακτικές προτάσεις προσφέρουν μια  άνεση  επιλογής τόσον στο κόστος όσον και στην εξυπηρέτηση ειδικών ή διαφορετικών συνθηκών και αναγκών

 

Σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε το τεχνικό μας τμήμα.
Προβλήματα που ίσως σας φαίνονται δύσκολα, μπορούν να επιλυθούν με την βοήθεια μας και την μεγάλη εμπειρία μας.