Επιλογή Σελίδας

Προκάτ πισίνα

25.09.2023

Προκάτ πισίνα

Μια παραδοσιακή πισίνα μπετού αποτελείται από τη δεξαμενή του νερού και τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό για την φίλτρανση και απολύμανση του νερού.

Μια Προκάτ πισίνα αποτελείται από τη δεξαμενή του νερού και τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό για την φίλτρανση και απολύμανση του νερού.

Είναι λοιπόν φανερό ότι οι δύο αυτές κατηγορίας πισίνας δεν διαφέρουν σε τίποτα, ως προς την βασική αρχή λειτουργίας τους.

Σε τι λοιπόν διαφέρουν και τι είναι εκείνο που έχει οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού των κατασκευών της δεύτερης κατηγορίας στη χώρα μας;

Το άρθρο μας είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση και την ανάλυση αυτών των διαφορών, των οποίων η γνώση αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για τις αποφάσεις επιλογής στην κατασκευή μιας πισίνας

Η πρώτη διαφορά είναι το μειωμένο κόστος μιας Προκάτ πισίνας, λόγω του διαφορετικού τρόπου κατασκευής της δεξαμενής νερού.
Ειδικότερα, η δεξαμενή νερού, σε μια Προκάτ πισίνα, δεν κατασκευάζεται από μπετόν, αλλά από μεταλλικά προκατασκευασμένα πάνελ, τα οποία σχηματίζουν τα τοιχία της.

Η δεύτερη διαφορά είναι η περεταίρω μείωση του κόστους από την έκδοση της απαραίτητης άδειας κατασκευής.
Η πολιτεία για να βοηθήσει την αύξηση των κατασκευών, θέσπισε για την κατηγορία Προκάτ πισίνας, την άδεια μικρής κλίμακας για πισίνες με επιφάνεια νερού έως 50m2, με προϋποθέσεις μέγιστο βάθος εκσκαφής 1,5m και μέγιστο ύψος 1,0m υπεράνω του εδάφους.
Η επιλογή αυτή είχε σαν αποτέλεσμα σαφέστατα μικρότερο κόστος για την συγκεκριμένη άδεια αλλά και συντομότερη και ευκολότερη διαδικασία για την έκδοση της.

Ωστόσο μαζί με τις παραπάνω θετικές διαφορές συνυπάρχει ως περιοριστική ιδιαιτερότητα η υποχρεωτική χρήση στην εσωτερική επένδυση της Προκάτ αποκλειστικά με liner.
Το liner είναι μια ελαστική μεμβράνη από οπλισμένο pvc και είναι αυτή που εξασφαλίζει τη στεγανότητα της δεξαμενής, αλλά και η οποία διαμορφώνει υποχρεωτικά την επιφάνεια που θα βλέπετε στο εσωτερικό της πισίνας.
Βέβαια σήμερα η επένδυση με liner προσφέρει πολλές εναλλακτικές αισθητικές επιλογές (δείτε το ειδικό άρθρο TOUCH), ωστόσο για μια ακόμα φορά θα πρέπει να τονίσουμε ότι για λόγους στεγανότητας δεν επιτρέπεται η επένδυση Προκάτ πισίνας με πλακάκια ή βαφή της επιφάνειας της.

Αφού έχουμε ξεκαθαρίσει όλα όσα χρειάζονται πριν την απόφαση αγοράς μιας πισίνας Προκάτ, παραθέτουμε στη συνέχεια τα στάδια κατασκευής της, για μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Στο πρώτο στάδιο γίνεται η απαραίτητη εκσκαφή για τη πισίνα αλλά και για τον πρόσθετο χώρο που απαιτείται για την τοποθέτηση των αντηρίδων στήριξης των τοιχίων. Επίσης η εκσκαφή στο σημείο τοποθέτησης του Compact Μηχανοστασίου (μία από τις δεσμεύσεις της αδείας μικρής κλίμακας).
Μετά την εκσκαφή γίνεται η τοποθέτηση του μεταλλικού οπλισμού και ο εντοιχισμός του φρεατίου πυθμένα.
Ενδεικτική φωτογραφία του σταδίου αυτού παραθέτουμε στην συνέχεια.

Προκάτ πισίνα-Οπλισμός δαπέδου

Προκάτ πισίνα-Οπλισμός δαπέδου

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η έκχυση του μπετόν δαπέδου με ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή οριζοντιοποίηση του. Μετά τον αναγκαίο χρόνο για την ωρίμανση του, μεταφέρονται στο χώρο που έχει διαμορφωθεί, τα απαραίτητα γαλβάνιζέ πάνελ καθώς και τα εξαρτήματα συναρμολόγησης τους.
Ενδεικτική φωτογραφία του σταδίου αυτού παραθέτουμε στην συνέχεια.

 

Προκάτ πισίνα-Μπετό δαπέδου


Προκάτ πισίνα-Μπετό δαπέδου

 

Στο τρίτο στάδιο γίνεται το μοντάρισμά της πισίνας συνδέοντας τα πάνελ μεταξύ  τους, με τις ειδικές βίδες και στη συνέχεια η σταθεροποίηση τους με τη βοήθεια των ειδικών αντηρίδων.
Ενδεικτική φωτογραφία του σταδίου αυτού παραθέτουμε στην συνέχεια

Προκάτ πισίνα-Συναρμολόγηση πάνελ

Προκάτ πισίνα-Συναρμολόγηση πάνελ

 

Στο τέταρτο στάδιο τοποθετούνται τα εντοιχιζόμενα εξαρτήματα και τα περιμετρικά υδραυλικά δίκτυα, που είναι απαραίτητα για την κυκλοφορία του νερού και τη μεταφορά από τη πισίνα προς τα συγκρότημα φίλτρανσης και την επιστροφή του καθαρού πλέον στη πισίνα.
Ενδεικτική φωτογραφία του σταδίου αυτού παραθέτουμε στην συνέχεια

Προκάτ πισίνα-Τοποθέτηση εξαρτημάτων

Προκάτ πισίνα-Τοποθέτηση εξαρτημάτων

 

Στο πέμπτο στάδιο τοποθετείται το Compact μηχανοστάσιο και συνδέεται με τα υδραυλικά δίκτυα της πισίνας καθώς και με τα φωτιστικά σώματα. Σε αυτό το στάδιο γίνεται και η σύνδεση με την  ηλεκτρική παροχή που εξασφαλίζεται από τον ιδιοκτήτη, με ηλεκτρική γραμμή που εξυπηρετεί μόνο την πισίνα. Ταυτόχρονα γίνεται η σύνδεση της γραμμής αποχέτευσης της πισίνας (απαραίτητη για το ξέπλυμα του φίλτρου), που και αυτή παρέχεται στο χώρο του μηχανοστασίου από τον ιδιοκτήτη.
Ενδεικτική φωτογραφία του σταδίου αυτού παραθέτουμε στη συνέχεια

Προκάτ πισίνα-Μηχανοστάσιο

Προκάτ πισίνα-Μηχανοστάσιο

 

Στο τελευταίο έκτο στάδιο γίνεται το μπάζωμα του περιβάλλοντος χώρου και η τελική διαμόρφωση του περιβάλλοντος δαπέδου. Στη συνέχεια αφού καθαριστεί ο χώρος, γίνεται η τοποθέτηση του εσωτερικού μανδύα (liner), η πλήρωση της πισίνας με νερό και την θέτουμε σε λειτουργία. Το στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο μπάζωμα του περιβάλλοντος χώρου που θα πρέπει να γίνει απόλυτα σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες για αυτό.
Ενδεικτική φωτογραφία του σταδίου αυτού παραθέτουμε στη συνέχεια

Προκάτ πισίνα-Ολοκληρωμένη

Προκάτ πισίνα-Ολοκληρωμένη

 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της πορείας κατασκευής μιας Προκάτ πισίνας, είναι ο ελάχιστος χρόνος εγκατάστασης σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πισίνες μπετού. Ακόμη είναι ευκολότερη κατασκευή καθώς η εσωτερική επένδυση με liner εξασφαλίζει τη στεγανότητα της δεξαμενής, αλλά και διαμορφώνει την εσωτερική επιφάνεια. (Δύο βασικές φάσεις σε μία)

Βασική προϋπόθεση επίσης για την απόλαυση μιας πισίνας Προκάτ χωρίς προβλήματα στην διάρκεια των χρόνων χρήσης, είναι σε αυτή τη περίπτωση, η επιμελημένη φροντίδα και η προστασία του liner περισσότερο από ότι στις παραδοσιακές πισίνες τόσο κατά τη διάρκεια της χρήσης της πισίνας, όσο και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Για τον λόγο αυτό κανονικά απαιτείται είτε κάλυμμα προστασίας, είτε παραμονή σε λειτουργία της πισίνας όλο το χρόνο και συνεπής φροντίδα καθαρισμού της.

Με το να γνωρίζετε αυτά τα μυστικά μιας Προκάτ πισίνας, σίγουρα θα μπορείτε να την απολαύσετε για πολλά χρόνια, χωρίς προβλήματα και περιττά κοστολόγια, ώστε να αποτελέσει μια σοφή επιλογή.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, είμαστε πρόθυμοι για να σας δώσουμε απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα σας, να σας ετοιμάσουμε μια προσωποιημένη προσφορά και να συζητήσουμε τον  τρόπο συνεργασίας μας 

Αρχική » BLOG » Προκάτ πισίνα

Μικρές πισίνες Τζακούζι

Ξεκινώντας να περιγράψουμε την κατηγορία αυτή των μικρών πισίνων, είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε μερικές έννοιες που πιστεύουμε ότι οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Ενώ η έννοια της πισίνας είναι ξεκάθαρη, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την έννοια τζακούζι.

Αυτό που γνωρίζουμε ως τζακούζι περιγράφει τη δημιουργία ενός ρεύματος νερού που αναμειγνύεται με τον αέρα και επιδρά στο σώμα του ανθρώπου, εντός του νερού με τα γνωστά ευεργετικά αποτελέσματα. Το ίδιο όμως επιτυγχάνεται και με τη χρήση ειδικών στομίων που ονομάζονται στόμια υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Η Ονομασία

Η επικράτηση της ονομασίας Τζακούζι για τη δημιουργία μασάζ νερού-αέρα, οφείλεται στην εφαρμογή των πρώτων συστημάτων από τους αδελφούς Jacuzzi και την καθιέρωση του εμπορικού ονόματος τους ως αντιπροσωπευτικό για το συγκεκριμένο σύστημα, όπως συμβαίνει και με άλλα προϊόντα σε άλλους τομείς.

Με την πάροδο των χρόνων και άλλοι παραγωγοί, κατασκεύασαν και διέθεσαν στην διεθνή αγορά παρόμοια στόμια παραγωγής ρεύματος νερού-αέρα, τα οποία καθιερώθηκαν με την ονομασία ¨Στόμια υδρομασάζ¨.

Σήμερα λοιπόν είτε μιλάμε για συστήματα στομίων Jacuzzi είτε για συστήματα στομίων υδρομασάζ είναι το ίδιο.

Ας επιστρέψουμε τώρα στις Μικρές πισίνες Jacuzzi ή στις Μικρές πισίνες υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Η πορεία εξέλιξης

Τα πρώτα στόμια υδρομασάζ τοποθετήθηκαν σε απλές μπανιέρες και αυτό αποτέλεσε μεγάλη καινοτομία με άριστα ευεργετικά αποτελέσματα. Ωστόσο στην επιλογή αυτή, μετά από κάθε χρήση, η μπανιέρα θα έπρεπε να αδειάσει να καθαριστεί και να απολυμανθεί, ώστε να είναι έτοιμη για την επόμενη χρήση.

Λησμονήσαμε βέβαια να αναφέρουμε ότι για να έχουμε άριστα αποτελέσματα από την χρήση παρόμοιων συστημάτων, η θερμοκρασία του νερού θα πρέπει να είναι μεταξύ 30-32 C0.

Στην πορεία των ετών, διαμορφώθηκαν και διατέθηκαν στην αγορά του συγκεκριμένου τομέα, συστήματα υδρομασάζ εγκατεστημένα σε μεγαλύτερες ΄μπανιέρες’ , τις οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερα από ένα άτομα. Όμως το γεγονός ότι ο αναγκαίος όγκος του νερού ήταν σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν μιας απλής μπανιέρας, αλλά και τα εμπόδια στην εύκολη αντικατάσταση και θέρμανση του, οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας των μικρών πισίνων υδρομασάζ.

Ονομάστηκαν έτσι γιατί λειτουργούν σαν πισίνες, δηλαδή διαθέτουν αυτόνομο σύστημα ανακυκλοφορίας νερού, φίλτρανσης, θέρμανσης και απολύμανσης.

Η ονομασία Spa αποδόθηκε σε αυτά τα προϊόντα και η κατασκευή τους ξεκίνησε με τη χρήση οπλισμένου πολυεστέρα και βελτιώθηκε με τη χρήση ακρυλικών φύλλων που δεν παρουσίαζαν τα προβλήματα του πολυεστέρα.
Οι Spa όμως παράγονται σαν ένα ενιαίο κομμάτι και σε συγκεκριμένες διαστάσεις και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση, δηλαδή του υδρομασάζ.

Ωστόσο οι απαιτήσεις της αγοράς και οι ανάγκες των καταναλωτών διαμόρφωσαν ειδικές απαιτήσεις όπως :

 • Την προσαρμογή των διαστάσεων των συγκεκριμένων spa στο χώρο που διέθεταν, με τις ιδιαίτερες συνθήκες του.
 • Την ύπαρξη πρόσθετου χώρου για την εκτέλεση και άλλων ευεργετικών κινήσεων στο υγρό στοιχείο, όπως και την διαμόρφωση και τοποθέτηση των στομίων υδρομασάζ, των καθιστικών κλπ σε θέσεις επιλογής, και όχι εξαρχής διαμορφωμένων, όπως στα τυποποιημένα μοντέλα.

Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν στην δημιουργία αυτής της κατηγορίας που περιγράφουμε στο άρθρο μας, τις Μικρές πισίνες Jacuzzi ή υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Πισίνες Υδρομασάζ Hydrous

Στον συγκεκριμένο τομέα οι Μικρές πισίνες Hydrous που διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά από δεκαετίας και πλέον, καλύπτουν απόλυτα τις προδιαγραφές που αναφέραμε.

Ειδικότερα οι Μικρές πισίνες Hydrous:

 • Κατασκευάζονται από ειδικά γαλβανισμένα πάνελ τα οποία προσαρμόζονται απόλυτα στις διαστάσεις του χώρου που διαθέτετε.
  Ο τρόπος αυτός διαμόρφωσης της δεξαμενής, επιτρέπει την μεταφορά των πάνελ σχεδόν παντού.
 • Ο χώρος στο εσωτερικό τους μπορεί να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ιδιοκτητών (διαμόρφωση καθιστικών κλπ).
 • Η εσωτερική τους επιφάνεια διαμορφώνεται με την χρήση ειδικού πλαστικού μανδύα (liner), με δυνατότητα επιλογής του τύπου και του χρώματος του.
 • Είναι εφοδιασμένες με σύστημα κυκλοφορίας του νερού, φίλτρανσης, θέρμανσης και απολύμανσης. Εξασφαλίζει την διαρκή άριστη ποιότητα του νερού που απαιτείται, ακόμη και στις υψηλότερες θερμοκρασίες του.
 • Έχουν εγκατεστημένα στόμια υδρομασάζ, ο αριθμός των οποίων καθαρίζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε μικροπισίνας και των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη.
  Η λειτουργία τους ρυθμίζεται ανάλογα με τις επιθυμίες σας και έχουν δυνατότητα επιλογών της ισχύος και της κατεύθυνσης του νερού.
 • Μπορούν να δεχθούν πρόσθετα στοιχεία μασάζ, όπως οι καταρράκτες αυχένα ή κανονάκια νερού
 • Συνοδεύονται από θερμομονωτικό κάλυμμα, ενώ τα τοιχώματα τους, δέχονται θερμομόνωση από ειδικά μονωτικά υλικά.
 • Προσφέρουν εύκολη φροντίδα, χειρισμό και οικονομική λειτουργία
 • Μπορούν να δεχθούν επένδυση του χείλους και των πλευρών τους, με διάφορα υλικά, ανάλογα με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι συγκεκριμένες Μικρές πισίνες υδρομασάζ Hydrous μπορούν εύκολα να αναβαθμίσουν δωμάτια και σουίτες ξενοδοχείων με την εγκατάσταση τους στο χώρο τους ή σε προσκείμενο εξωτερικό χώρο.