210 94 11 730

Τι είναι

Αρχική » BLOG » Τι είναι

– Τι είναι ? –

Όσοι έχουν, θέλουν ή είναι έτοιμοι να αποκτήσουν μια πισίνα, γρήγορα διαπιστώνουν το πλήθος των ειδικών όρων που χρησιμοποιούνται, οι οποίοι πολλές φορές τους φέρνουν στη δύσκολη θέση διαρκών ερωτήσεων ή ακόμα και σε πρακτικά λάθη, από παρερμηνείες των προφορικών ή γραπτών θεμάτων που αναφέρονται τον κόσμο της πισίνας και των παραγόντων που την περιβάλλουν.

 Συχνά, οι δημιουργοί σχετικών άρθρων, οδηγιών και εγχειριδίων, στο χώρο της πισίνας, ξεχνάμε ότι οι ακροατές η αναγνώστες, λάτρεις της πισίνας, δεν είναι απαραίτητο να έχουν ειδικές γνώσεις για την άμεση κατανόηση των τεχνικών, και συχνά διεθνών, όρων που χρησιμοποιούνται.

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε, στον συγκεκριμένο τομέα, την ακριβή σημασία και χρήση της ειδικής η διεθνούς ορολογίας αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε στο BLOG μας μία ειδική κατηγορία με τίτλο:

 – Τι είναι ? –

Σε αυτήν, θα βρίσκετε μια σύντομη επεξηγηματική περιγραφή των ειδικών τεχνικών όρων που χρησιμοποιούνται στη πισίνα και θα συνδέεστε με  ειδικότερες πληροφορίες όταν αυτό θα κρίνεται απαραίτητο.

Ακόμα μπορείτε, σε περίπτωση που δεν βρίσκετε κάποιον όρο που αναζητήσατε, να μας ενημερώσετε για το τι θα θέλατε να προσθέσουμε και θα είναι περισσότερο από χαρά μας να ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατόν.

Η Τεχνική ομάδα της ΩΡΙΩΝ

Τι είναι το ΡΗ ?

Το ΡΗ είναι ένας αριθμός που μας λέει εάν το διάλυμα μας είναι όξινο (ΡΗ μικρότερο από 7), ή αλκαλικό (ΡΗ μεγαλύτερο από 7), ενώ στη τιμή 7,0 θεωρείται ουδέτερο.
Η τιμή του ΡΗ στη πισίνα θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 7,2 -7,4. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ελαφρά αλκαλικό. Η σημασία του είναι καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα της ικανότητας απολύμανσης αλλά και της διαύγειας του νερού.

Τι είναι το Ελεύθερο, Δεσμευμένο και Ολικό χλώριο

 

  • Ελεύθερο χλώριο (FC) είναι ο τύπος του χλωρίου, την στιγμή της μέτρησης, που έχει απολυμαντική και οξειδωτική ικανότητα.

  • Δεσμευμένο χλώριο (CC ) είναι ο τύπος του χλωρίου που σχηματίζεται μέσω της αντίδρασης του με τη μόλυνση. Όσο συνεχίζει να ευρίσκεται στο νερό, η ικανότητα του να απολυμάνει το νερό είναι πάρα πολύ μειωμένη σε σχέση με το ελεύθερο χλώριο, ενώ προκαλεί ερεθισμούς και έντονη μυρωδιά χλωρίου.
  • Ολικό χλώριο (TC) είναι ο τύπος του χλωρίου που αναφέρεται στο άθροισμα των δύο προηγούμενων τύπων χλωρίου

         Δηλαδή TC = FC + CC 

Τι είναι το Υπολειμματικό χλώριο ?
  • Μια διαφορετική ονομασία για το Ελεύθερο χλώριο
Τι είναι η Αλκαλικότητα ?

Αλκαλικότητα  είναι η συνολική μέτρηση εκείνων των ουσιών στο νερό που έχουν ικανότητα ‘’ ουδετεροποίησης των οξέων. Έτσι, ενώ το ΡΗ προσδιορίζει την ισχύ του οξέος, η Αλκαλικότητα προσδιορίζει την ικανότητα ουδετεροποίησης του οξέος, δηλαδή την ικανότητα σταθεροποίησης της τιμής του ΡΗ.

Η Αλκαλικότητα θα πρέπει ιδανικά να κυμαίνεται μεταξύ μιας ελαχίστης τιμής 80 ppm και μιας μεγίστης τιμής 120 ppm.

Τι είναι οι Χλωραμίνες (Chloramines)

Ανεπιθύμητες ενώσεις  με έντονη μυρωδιά χλωρίου που σχηματίζονται όταν ανεπαρκή επίπεδα ελεύθερου διαθέσιμου χλωρίου αντιδρούν με αμμωνία και άλλες ενώσεις που περιέχουν άζωτο (απόβλητα κολυμβητών, ιδρώτα, ούρα, …). Οι χλωραμίνες αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία και έχουν ελάχιστη απολυμαντική δράση, ενώ απαιτούν μεγάλο χρόνο επαφής για να δράσουν.