210 94 11 730

Πισινες μπετον

Αρχική » Πισινες Orionpools » Πισινες μπετον
  • Πισίνα μπετόν μια στιβαρή κατασκευή, ανθεκτική στις επιδράσεις του περιβάλλοντος και του χρόνου
  • Η Επιλογή σχήματος στη πισίνα μπετόν καλύπτει οποιοδήποτε επιθυμία.
  • Μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτές όλες οι  επιλογές επένδυσης και δυνατότητα αλλαγής τύπου επένδυσης.
  • Πισίνα μπετόν. Δυνατότητα κυκλοφορίας του νερού με σκίμμερ – υπερχείλιση – καταρράκτη – μονομπλόκ
  • Δυνατότητα εφαρμογής σε αυτό τον τύπο κατασκευής, όλων των διαθέσιμων μεθόδων χημικής επεξεργασίας

Πισίνα μπετόν – Στιβαρη κατασκευη

Η πισίνα μπετόν παρέχει τη σιγουριά μιας αξιόπιστης κατασκευής η οποία είναι από τις πλέον ανθεκτικές στις επιδράσεις του περιβάλλοντος και του χρόνου.

Η πισίνα μπετόν εξασφαλίζει απεριόριστες επιλογές σε ότι αφορά το σχήμα, την επένδυση, το σύστημα φίλτρανσης και χημικής επεξεργασίας. Επίσης, στην πισίνα μπετόν μπορεί να επιλεγεί οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα χωρίς περιορισμούς.

Τέλος, η επένδυση στην πισίνα μπετόν μπορεί να γίνει με κάθε γνωστό τρόπο, μανδύα (liner), πλακάκι, ψηφίδα, χαλαζιακή άμμο, plaster, πατητή τσιμεντοκονία κλπ. ενώ υπάρχει πάντα η δυνατότητα, αν χρειαστεί στο μέλλον, να αλλάξει ο τύπος επένδυσης.

Πισίνα μπετόν – Απεριοριστες επιλογές

Η φίλτρανση στην πισίνα μπετόν μπορεί να γίνει μέσω συστήματος επιφανειακών απορροφητήρων (skimmer), μέσω υπερχείλισης ή καταρράκτη ή ακόμα και με μονομπλοκ σύστημα κυκλοφορίας του νερού. Στις πισίνες αυτής της κατηγορίας μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε από τις υπάρχουσες μεθόδους χημικής επεξεργασίας (αυτόματη χλωρίωση, ηλεκτρόλυση, συστήματος όζοντος, υπεριώδους ακτινοβολίας και λοιπών μεθόδων).

Πισίνα μπετόν  – Οι Ειδικες απαιτησεις

Για την κατασκευή της πισίνας, απαιτείται καταρχήν η έκδοση οικοδομικής άδειας, ενώ η πισίνα προσμετράτε στον συντελεστή κάλυψης του χώρου που διαθέτετε.

Η μελέτη του έργου θα πρέπει να είναι σωστά ολοκληρωμένη, και να καλύπτει όλες εκείνες τις λεπτομέρειες που θα κάνουν την διάρκεια της κατασκευής όσο το δυνατό λιγότερο ενοχλητική για εσάς, και θα αποκλείσει τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την λειτουργία της πισίνας στο μέλλον.

Ο χρόνος κατασκευής θα πρέπει να υπολογιστεί με ακρίβεια, καθώς είναι αρκετά μεγάλος, και δεν εξαρτάται μόνο από την ικανότητα των συνεργείων στο να ολοκληρώνουν γρήγορα τις διάφορες εργασίες, αλλά και από τον χρόνο αναμονής ανάμεσα στη κάθε φάση, ενώ ορισμένες εργασίες απαιτούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες για να μπορούν να εκτελεστούν σωστά.

Ο προγραμματισμός των διαφόρων εργασιών και ο συνδυασμός /επιλογή των απαραίτητων συνεργείων, θα πρέπει να κατευθύνονται από έμπειρο υπεύθυνο κατασκευής, με τις απαραίτητες ειδικές γνώσεις και την ικανότητα ιδιαίτερης επαγγελματικής ευελιξίας, ώστε να μπορεί να καλύψει τις διαφορετικές λύσεις που συχνά απαιτούνται σε κάθε ξεχωριστή κατασκευή.

Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να είναι επιλεγμένα με γνώμονα τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία που απαιτούνται στην εκτέλεση των λεπτών και κρίσιμων εργασιών στον χώρο της πισίνας.

Για όλα αυτά ασφαλώς θα είμαστε στη διάθεση σας για λεπτομερέστερη ενημέρωση και ανάλυση της προσωπικής ιδιαιτερότητας, και των ξεχωριστών αναγκών ή δυνατοτήτων που συχνά καθορίζουν τις αποφάσεις τέτοιων έργων. Αυτό μάλιστα θα είναι ίσως το ευκολότερο μέρος των σχεδίων σας, καθώς με ένα μόνο τηλεφώνημα και σε μία μόνο συνάντηση, θα είστε σε θέση να υπολογίσετε με ακρίβεια όλες τις απαραίτητες παραμέτρους και μάλιστα αρκετά οικονομικότερα από ότι ίσως υπολογίζατε