Επιλογή Σελίδας
Αλκαλικότητα νερού πισίνας

Αλκαλικότητα νερού πισίνας

Από όλες τις παραμέτρους ισορροπίας του νερού πισίνας η “ Αλκαλικότητα “ μπορεί να είναι και η λιγότερο κατανοητή. Ιδανική Αλκαλικότητα είναι η κατάσταση του νερού που έχει την κατάλληλη χημική ισορροπία.