Επιλογή Σελίδας

210 94 11 730

Αλκαλικότητα νερού πισίνας

02.06.2020

Αρχική » BLOG » Αλκαλικότητα νερού πισίνας

Αλκαλικότητα- Μήπως ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο μαζί της;

Από όλες τις παραμέτρους ισορροπίας του νερού πισίνας η “ Αλκαλικότητα “ μπορεί να είναι και η λιγότερο κατανοητή. Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για το τι είναι η Αλκαλικότητα χωρίς να σας κουράσουμε κατά κάποιο τρόπο με «ειδικές» πληροφορίες στο μέτρο που είναι δυνατόν.

Ιδανική Αλκαλικότητα είναι η κατάσταση του νερού που έχει την κατάλληλη χημική ισορροπία όπως είναι το νερό που πίνουμε ή το νερό στο οποίο θέλουμε να κολυμπάμε.

Η εξέλιξη και η δομική αντοχή σε ένα κτήριο εξαρτάται από την κατάσταση του θεμέλιου του, αντιστοίχως και η σωστή Αλκαλικότητα είναι αυτή που θα βοηθήσει στη διατήρηση σταθερότητας του επιθυμητού Ph (7,2-7,6). Λειτουργεί σαν δύναμη εξισορρόπησης ή σαν αντίσταση στις απότομες διακυμάνσεις του Ph οι οποίες μπορεί να προκληθούν όταν διάφορα χημικά όπως τα απολυμαντικά υλικά, περνάνε για οποιονδήποτε λόγο στο νερό της πισίνας. Άρα η Αλκαλικότητα υποδηλώνει την ισχύ ενός διαλύματος να εμποδίζει την αλλαγή του Ph του, και εξαρτάται από την συνολική παρουσία των ουσιών  που έχουν την ικανότητα « ουδετεροποίησης των οξέων». (δηλαδή διοξειδίου του άνθρακα, διττανθρακικών , ανθρακικών αλάτων και ιόντων υδροξειδίου)

Αλκαλικότητα- Ιδανικές τιμές

Διεθνώς η αλκαλικότητα μετριέται σε ppm (parts per million) και θα πρέπει ιδανικά να κυμαίνεται μεταξύ μιας ελαχίστης τιμής 80ppm και μιας μεγίστης τιμής 120ppm

Εάν η τιμή της αλκαλικότητας είναι μικρότερη από 80ppm τότε δεν υπάρχει αρκετή ικανότητα ουδετεροποίησης ώστε να αντισταθεί σε μια ενδεχομένως έντονα όξινη ή αλκαλική τροφοδότηση χημικού.

Με λίγα λόγια η Αλκαλικότητα μετρά την δύναμη αντίστασης του νερού απέναντι στους περιβαλλοντικούς παράγοντες οξύτητας.

Έτσι σε περίπτωση επικράτησης όξινης ουσίας οπότε το Ph θα πέσει κάτω του 7,  το νερό θα γίνει διαβρωτικό για τον άνθρωπο και τα μηχανήματα, ενώ σε περίπτωση επικράτησης αλκαλικής ουσίας το Ph θα ανέβει υπερβολικά πολύ, με αποτέλεσμα την πιθανότητα απόθεσης αλάτων στις επιφάνειες της πισίνας και στον εξοπλισμό της.

Συνοψίζοντας και προς άρση συχνών παρεξηγήσεων πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η τιμή αλκαλικότητας έξω από τα όρια της δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει ήδη μια επικίνδυνη κατάσταση, αλλά ότι υπάρχει αυξημένη η πιθανότητα για την δημιουργία τέτοιας κατάστασης.

Σημείωση

Εύκολη μέτρηση της Αλκαλικότητας μπορείτε να κάνετε με τη χρησιμοποίηση του
Test strip – AQUACHECK 4 παραγόντων- ΚΑ: 0129128004