Επιλογή Σελίδας

210 94 11 730

Αρχική » Εταιρια

Ποιοι είμαστε

Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση με μακρά παράδοση στον χώρο. Η επιθυμία μας είναι η εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών και καινοτόμων προϊόντων σε τιμές που εξασφαλίζουν μια επωφελή συνεργασία για αμφότερους…..

Σε τι πιστεύουμε

  • Κάθε πισίνα είναι τόσο ξεχωριστή όσο και ο ιδιοκτήτης της
  • Η γνώση είναι αυτή που πρέπει να καθοδηγεί τις πράξεις μας και όχι το αντίστροφο. (όχι οι πράξεις να οδηγούν εκ των υστέρων σε γνώση)….
  • Η τιμή από μόνη της δεν πρέπει να είναι το κριτήριο για την επιλογή του τύπου της πισίνας. Οι παράγοντες που μελετάμε είναι, ο διαθέσιμος χώρος και το περιβάλλον, η χρήση για την οποία προορίζεται και από ποιο κοινό, ο χρόνος φροντίδας που θα διαθέτει ο ιδιοκτήτης, το κόστος συντήρησης που μπορεί να υποστηρίξει, η προοπτική διαφορετικής χρήσης της στο μέλλον, η πρόβλεψη για εύκολη προσθήκη στο μέλλον τυχόν αυτοματισμών και άλλοι παράγοντες που δεν μπορούν να αναλυθούν γραπτά.
  • Ο ιδιοκτήτης μιας πισίνας πρέπει να είναι ενημερωμένος σωστά ώστε να μπορεί ο ίδιος να ελέγχει την πισίνα του ανεξάρτητα από το αν απασχολεί προσωπικό για την συντήρησή της.

Για την σωστή λειτουργία και υγιεινή της πισίνας πρέπει να ακολουθούνται όλοι οι κανόνες και  να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η αποσπασματική και  κατ’ ανάγκη αντιμετώπιση των  προβλημάτων όταν αυτά εμφανιστούν δεν συνάδει με την σωστή και οικονομική λειτουργία της πισίνας.