210 94 11 730

Πισινες προκατ

Αρχική » Πισινες Orionpools » Πισινες προκατ
  • Η πισίνα προκάτ προσφέρει ταχύτητα, ευκολία, μικρή αναστάτωση στο χώρο κατά την κατασκευή της
  • Η πισίνα προκάτ έχει χαμηλότερο κόστος από μια πισίνα μπετόν
  • Η πισίνα προκάτ απαιτεί άδεια “μικρής κλίμακας” (πολύ πιο οικονομική και σύντομη από την κανονική άδεια)
  • Προσφέρεται με δυνατότητα κυκλοφορίας του νερού με skimmer –υπερχείλιση- καταρράκτη- σύστημα μονομπλόκ

Πισινα προκατασκευασμενη – Επιλεγοντας ταχυτητα – ευκολια

Μια πισίνα προκατασκευασμένη εξασφαλίζει μια ανθεκτική κατασκευή αλλά παράλληλα γρήγορη και οικονομική. Η κατασκευή μιας πισίνας προκατασκευασμένης  είναι σύντομη και δεν προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στον χώρο κατά την εγκατάσταση της.

Πισίνα προκατασκευασμένη- Η κυκλοφορία του νερού μπορεί να γίνει μέσω συστήματος επιφανειακών απορροφητήρων (skimmer), μέσω υπερχείλισης ή καταρράκτη ή ακόμα και με μονομπλόκ σύστημα. Η επένδυσή της γίνεται με μανδύα (liner) και υπάρχει δυνατότητα επιλογής μέσα από μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων liner, καθώς επίσης liner με σχέδια (ψηφίδας, μωσαϊκού κλπ).

Πισινα προκατασκευασμενη – Οικονομια

Η απαιτούμενη άδεια για πισίνα προκατασκευασμένη  και για μια κατηγορία κατασκευών με ειδικές προδιαγραφές, είναι άδεια μικρής κλίμακας, που σημαίνει πιο σύντομες διαδικασίες για την έκδοσή της και σημαντικά μικρότερο κόστος. Η πισίνα προκατασκευασμένη προσφέρει κόστος  επίσης χαμηλότερο σε σχέση με μια πισίνα μπετόν.

Πισινα προκατατασκευασμενη – Περισσοτερες πληροφοριες

Ειδικότερα  από τον Ιούλιο του 2013 υπάρχει νομοθεσία που καλύπτει την πισίνα προκατασκευασμένη, δίνοντας κάποια πρόσθετα πλεονεκτήματα μειωμένου κόστους για την έκδοση αδείας σε αυτού του τύπου τις κατασκευές.

Προσοχή όμως ο σχετικός νόμος καλύπτει μόνο τις κατασκευές που έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως:
-Η πισίνα προκατασκευασμένη δεν πρέπει να είναι καλυμμένη.
-Η επιφάνεια της δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 50 m2
-Δεν απαιτείται για την εγκατάσταση τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα
-Θα πρέπει να εξυπηρετείται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact.
-Το ύψος της κατασκευής σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο από ένα μέτρο (1.0m) την οριστική στάθμη του εδάφους.
-Δεν θα απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα μέτρο (1,00m).
– Θα τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου.

Επιπρόσθετα με τα παραπάνω που είναι πολύ σημαντικό να τα λάβει υπόψη ο υποψήφιος ιδιοκτήτης μιας προκάτ πισίνας είναι χρήσιμο να γνωρίζει επίσης ότι:

  • Η πισίνα προκατασκευασμένη θα έχει πάντοτε εσωτερική επένδυση από μανδύα (liner) αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης επιλογής επένδυσης στο μέλλον.
  • Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και ειδικά υλικά, καθώς δεν θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στα πάνελ διαμόρφωσης των τοιχίων της πισίνας
  • Το δάπεδο της θα πρέπει να διαμορφωθεί με ισχυρό μπετόν (που θα επιτρέπει την ασφαλή αγκύρωση των αντηρίδων στήριξης των πάνελ των τοιχίων της πισίνας ) και όχι από ένα ελαφρό μπετόν.
  • Η πισίνα δεν μπορεί να μένει άδεια για μεγάλο διάστημα χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία.

LINER TOUCH

Αξίζει να δείτε τις προσφερόμενες επιλογές