210 94 11 730

Αναβατορια πισινας

Αρχική » Εξοπλισμος » Αναβατορια πισινας
  • Εάν υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια, τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης του αναβατορίου στο χώρο της πισίνας είναι πολλά, ενώ η ύπαρξη του στα ξενοδοχεία αναβαθμίζει σίγουρα τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες τους.
  • Επιλέξτε μετά από μελέτη αναβατόρια για πισίνες με μόνιμη εγκατάσταση ή μεταφερόμενα.
  • Πριν αγοράσετε, διαβάστε και εξετάστε προσεκτικά τις οδηγίες της κάθε προτεινόμενης μονάδας, για να βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκής και ικανή να ξεπεράσει οποιοδήποτε από τα εμπόδια που σχετίζονται με την διάταξη της πισίνας.
  • Η αγκύρωση της μονάδας του αναβατορίου στη περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης είναι ιδιαίτερη διαδικασία και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Το κύριο μέλημα ενός συστήματος αναβατορίου για πισίνα, ανεξάρτητα από τη κατηγορία της (εντός ή επι του εδάφους) είναι να εξασφαλίζει την ασφαλή είσοδο και έξοδο από αυτήν τραυματισμένων ατόμων, ατόμων με αναπηρία ή ηλικιωμένων.

Η επιτακτική ανάγκη χρήσης του υγρού στοιχείου στην αποθεραπεία και ανακούφιση των συγκεκριμένων ατόμων, έχει οδηγήσει στην εφαρμογή ειδικής νομοθεσίας ως προς την ύπαρξη μονάδων αναβατορίων στα δημόσια κολυμβητήρια των προηγμένων κρατών σε όλο τον κόσμο. Ακόμη σήμερα δημιουργείται μια νέα κατηγορία ξενοδοχείων που προσθέτουν στις παρεχόμενες υπηρεσίες, την δυνατότητα τους να προσφέρουν στα άτομα με ειδικές ανάγκες πρόσβαση στην πισίνα.

Τα αναβατόρια για πισίνες διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, σε αυτά που έχουν μόνιμη εγκατάσταση και στα μετακινούμενα. Τα μεν πρώτα προϋποθέτουν την εύκολη πρόσβαση του ατόμου με μετακινούμενο καροτσάκι στη συγκεκριμένη θέση, ενώ τα δεύτερα απαιτούν την εύκολη μετακίνηση του αναβατορίου στον περιβάλλοντα χώρο της πισίνας. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των σταθερών αναβατορίων είναι η ικανότητα τους να σηκώνουν μεγαλύτερο βάρος, ενώ μειονεκτούν με την ανάγκη σταθερής θέσης.

Συνιστάται ιδιαίτερα να έχει μελετηθεί η εναλλακτική λύση εξόδου ατόμων που χρησιμοποιούν τα αναβατόρια για πισίνες, στην περίπτωση που αυτά αποτυγχάνουν για οποιοδήποτε λόγο να εκπληρώσουν τον σκοπό τους.