Επιλογή Σελίδας

210 94 11 730

Αυτοματη ρυθμιση ελευθερου χλωριου – PH

Αρχική » Απολυμανση » Αυτοματη ρυθμιση ελευθερου χλωριου – PH
  • Η Ρύθμιση του επιπέδου του χλωρίου που είναι αναγκαία στη δημόσια πισίνα ή στην πισίνα ξενοδοχείου με βάση το Ελεύθερο χλώριο, είναι ή μόνη κατάλληλη και επιτρεπόμενη βάσει νόμου
  • Αυτόματη ρύθμιση χλωρίου (ελευθέρου).Μοναδική ασφάλεια για την αντιμετώπιση των συχνά μεταβαλλόμενων φορτίων μόλυνσης στις δημόσιες πισίνες και τα ξενοδοχεία.
  • Ασφαλής τροφοδότησή χημικών διαλυμάτων για τον συντηρητή αλλά και για τους κολυμβητές
  • Η αυτόματη ρύθμιση χλωρίου (ελευθέρου και ph) μέσω της διατήρησης των σωστών τιμών εξασφαλίζεται η μέγιστη δράση των χρησιμοποιούμενων απολυμαντικών υλικών ή μεθόδων

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η Αυτόματη ρύθμιση χλωρίου (ελευθέρου) και του ph, που είναι οι δύο βασικοί παράγοντες για την απολύμανση του νερού δημόσιας πισίνας με χλώριο, βοηθούν στην διαρκή απολυμαντική δράση του, μέσω σταθερών τιμών αυτών των δύο χημικών χαρακτηριστικών του νερού χωρίς ανεπιθύμητες μεταβολές. ( χαμηλές ή πολύ υψηλές τιμές)

Το σύστημα αυτό αποτελείται :

  • Από δύο ειδικά ηλεκτρόδια προσδιορισμού της τιμής του ελευθέρου χλωρίου και του ΡΗ του νερού, που τοποθετούνται στο δίκτυο ανακυκλοφορίας του νερού
  • Από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου-ρύθμισης στην οποία επιλέγουμε τις επιθυμητές τιμές του ελευθέρου χλωρίου και του ΡΗ που στη συνέχεια τις συγκρίνει συνεχώς με αυτές που μετρούν τα δύο ηλεκτρόδια και όταν διαπιστώνει διαφορά τιμών δίνει εντολή στις μονάδες τροφοδότησης.
  • Από τις δύο αναλογικές τροφοδοτικές αντλίες που ανάλογα με την εντολή της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου, διοχετεύουν τα ειδικά διαλύματα στο δίκτυο ανακυκλοφορίας, ανάλογα με την διαπιστούμενη απόκλιση, για την διατήρηση των τιμών του ελευθέρου χλωρίου και του ΡΗ στα επιθυμητά επίπεδα.

Η αυτόματη ρύθμιση χλωρίου ( ελευθέρου)  είναι εξαιρετικά αξιόπιστη και εύκολη στον έλεγχο και ρύθμιση του. Τα προσφερόμενα συστήματα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με τον υπολογιστή της επιχείρησης, ακόμη και με το κινητό τηλέφωνο του υπευθύνου, για τον διαρκή έλεγχο και καταγραφή της ποιότητας του νερού

Παρατηρήσεις:
Η εξασφάλιση συνεχώς των επιθυμητών τιμών από το σύστημα εξασφαλίζει την μακροζωία των μηχανημάτων και την αποφυγή εναπόθεσης αλάτων στα τοιχώματα, το δάπεδο και τα φίλτρα της πισίνας.

Η Διατήρηση της επιθυμητής τιμής ΡΗ και της τιμής του Ελευθέρου χλωρίου, μέσω του συστήματος, αποτρέπει τους ερεθισμούς στο δέρμα, τα μάτια και τον λαιμό των κολυμβητών.