210 94 11 730

Αυτοματο συστημα ρυθμισης PH η REDOX

Αρχική » Απολυμανση » Αυτοματο συστημα ρυθμισης PH η REDOX
  • Ασφαλής τροφοδότησή χημικών διαλυμάτων για τον συντηρητή αλλά και για τους κολυμβητές.
  • Μέσω της χρήσης του αποφεύγεται η διακοπή της κολύμβησης στην πισίνα όταν τροφοδοτείται χειροκίνητα οξύ για ρύθμιση του ph και μεγάλων ποσοτήτων χλωρίου.
  • Η συνεχής διατήρηση της επιθυμητής τιμής από το σύστημα εξασφαλίζει την μακροζωία των μηχανημάτων και την μη επικάθηση αλάτων στα τοιχώματα, το δάπεδο και τα φίλτρα της πισίνας.
  • Η Διατήρηση της επιθυμητής τιμής ph ή της τιμής του redox μέσω του συστήματος εξαφανίζει της ερεθισμούς στο δέρμα, τα μάτια και τον λαιμό των κολυμβητών.
  • Μέσω της διατήρησης της σωστής τιμής εξασφαλίζεται η μέγιστη δράση των χρησιμοποιούμενων απολυμαντικών υλικών ή μεθόδων

Ο αυτόματος ρυθμιστής ph ή redox  επιτυγχάνει και διατηρεί την επιθυμητή τιμή του ph ή του redox (ένδειξη περιεκτικότητας του νερού σε χλώριο). Ένα σύστημα που συνδυάζει μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και ρύθμισης, που συνεργάζεται με ένα σύστημα ηλεκτροδίου προσδιορισμού της τιμής του ph ή του redox  και μιας τροφοδοτικής αντλίας .

O Αυτόματος ρυθμιστής ph ή redox αποτελείται ειδικότερα :

  • Από το ειδικό ηλεκτρόδιο προσδιορισμού της τιμής του ph ή του redox του νερού ( ανάλογα με την επιθυμητή ρύθμιση), που τοποθετείται στο δίκτυο ανακυκλοφορίας του νερού
  • Από ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου-ρύθμισης στην οποία επιλέγουμε την επιθυμητή τιμή του ph ή του redox, που στη συνέχεια την συγκρίνει συνεχώς με αυτή που μετρά το ηλεκτρόδιο προσδιορισμού και που όταν διαπιστώνει διαφορά τιμών δίνει εντολή στη αντλία τροφοδότησης για την τροφοδότηση του απαραιτήτου ειδικού διαλύματος για την επίτευξη της επιθυμητής τιμής
  • Από τροφοδοτική ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ αντλία ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΉ ( ανάλογα με τις απαιτήσεις τροφοδότησης ) που ανάλογα με την εντολή της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου, διοχετεύει το ειδικό διάλυμα στο δίκτυο ανακυκλοφορίας για την διατήρηση της τιμής του ph η του redox στο επιθυμητό επίπεδο.

Ο αυτόματος ρυθμιστής ph ή redox είναι εξαιρετικά αξιόπιστος και εύκολος στον έλεγχο την ρύθμιση και την συντήρηση του.

Παρατήρηση :
Το redox είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε ιδιωτικές πισίνες και μόνο σαν ένδειξη στις δημόσιες πισίνες και τα ξενοδοχεία.