Επιλογή Σελίδας

210 94 11 730

Συστημα αλμης

Αρχική » Απολυμανση » Συστημα αλμης
  • Η ηλεκτρόλυση άλατος ελαχιστοποιεί την ανάγκη αγοράς και μεταφοράς συσκευασιών χλωρίου στην εγκατάσταση της πισίνας.
  • Η παραγωγή του χλωρίου δια μέσου της ηλεκτρόλυσης άλατος παράγει μορφή χλωρίου χωρίς την ανάγκη των πρόσθετων χημικών σταθεροποίησης που περιέχουν οι σταθεροποιημένες μορφές χλωρίου (σκόνη, κόκκοι, ταμπλέτες).
  • Η φύση του παραγόμενου χλωρίου από την ηλεκτρόλυση άλατος, σε συνδυασμό με την σωστή τιμή ΡΗ εξασφαλίζει ποιότητα νερού χωρίς τους γνωστούς ερεθισμούς.
  • Το δέρμα αρκετών κολυμβητών δεν <στεγνώνει>.
  • Αποφυγή των διαδικασιών συχνής χειροκίνητης τροφοδότησης χλωρίου.

Το σύστημα άλμης, δηλαδή η Ηλεκτρόλυση Άλατος είναι μια εναλλακτική λύση παραγωγής και τροφοδότησης χλωρίου στο χώρο της πισίνας που προσφέρει χλώριο χωρίς πρόσθετα σταθεροποιητικά χημικά.

Η Ηλεκτρόλυση άλατος λειτουργεί απλά όπως περιγράφεται στην συνέχεια :

  • Η τροφοδότηση άλατος στο νερό της πισίνας σε ποσότητα 4g/l δημιουργεί το απαραίτητο διάλυμα άλμης για το σύστημα.
  • Με τη βοήθεια του συστήματος κυκλοφορίας του νερού της πισίνας, το διάλυμα άλμης διοχετεύεται στο θάλαμο του ειδικού ηλεκτροδίου όπου μέσω διαδικασίας ηλεκτρόλυσης το διάλυμα άλμης μετατρέπεται στην πλέον δραστική μορφή χλωρίου που στην συνέχεια διοχετεύεται άμεσα στο νερό της πισίνας.
  • Μέσω αυτής της διαδικασίας έχουμε μια διαρκή τροφοδότηση χλωρίου χωρίς την ανάγκη επέμβασης.

Τα προσφερόμενα μοντέλα περιλαμβάνουν μια πλήρη μονάδα, απλή στη χρήση και εύκολη στην εγκατάσταση. Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε νέες αλλά και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις πισίνας.

Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος είναι το σύστημα αυτοκαθαρισμού του ηλεκτροδίου από τις επικαθήσεις αλάτων.

Η Ηλεκτρόλυση άλατος είναι σχεδόν απαραίτητο να συνδυασθεί με σύστημα αυτομάτου ρύθμισης του ΡΗ καθώς η τροφοδότηση του άλατος στο νερό της πισίνας θα αυξήσει την τιμή του PH με αποτέλεσμα την μειωμένη δράση του παραγόμενου χλωρίου.