Επιλογή Σελίδας

210 94 11 730

Συστημα οζοντος

Αρχική » Απολυμανση » Συστημα οζοντος
  • Το όζον δίνει στο νερό μια καλύτερη οσμή, γεύση και καθαρότητα από ότι δίνει το χλώριο  μόνο του.
  • Οι οζονιστήρες πισίνας δεν παράγουν υποπροϊόντα και με αυτό τον τρόπο δεν συμβάλλουν στην αύξηση των συνολικών διαλυμένων στερεών (TDS).
  • Το όζον απομακρύνει συγκεκριμένα διαλυμένα μέταλλα, ενώ απομακρύνει αφρώδη υλικά, υπολείμματα σαπουνιού και το κυριότερο μειώνει τις χλωραμίνες.
  • Συνεργάζεται απόλυτα με τα αλογόνα (χλώριο, βρώμιο) στην αντιμετώπιση μιας κατηγορίας μικροοργανισμών. Βοηθά στην τροφοδότηση περισσότερου οξυγόνου στο περιβάλλον.
  • Οι οζονιστήρες πισίνας  μειώνουν την παρουσία φυκιών
  • Εξασφαλίζει μειωμένα επίπεδα τριαλογονομεθανίων

To όζον είναι ένα τόσο φυσικό στοιχείο όσο και το οξυγόνο. Το μόριο του όζοντος αποτελείται από τρία άτομα οξυγόνου και σχηματίζεται όταν τα μόρια του οξυγόνου σπάσουν και επανασυνδεθούν. Το <στρώμα του όζοντος> που ευρίσκεται στην στρατόσφαιρα έχει ένα πάχος 6 μιλίων.

Η αξιοποίηση της δύναμης του μορίου του όζοντος στην διαδικασία απολύμανσης του νερού και στην καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια θαυμαστή διαδικασία.

Το μόριο του όζοντος είναι πράγματι ένα πολύ ισχυρό οξειδωτικό και απολυμαντικό στοιχείο, ένα από τα πιο ισχυρά στη γη. Καταστρέφει οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με αυτό, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο απολυμαντικό, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δράσης του μετατρέπεται σε οξυγόνο.

Το όζον παράγεται στην στρατόσφαιρα με δύο μεθόδους, μέσω της διάσπασης του μορίου του οξυγόνου με την βοήθεια της υπεριώδους ακτινοβολίας και μέσω ηλεκτρικών εκκενώσεων που συμβαίνει στην στρατόσφαιρά. Με τις ίδιες μεθόδους παράγεται το όζον από τους οζονιστήρες  και για χρήση στην πισίνα.

Στη πρώτη περίπτωση, δηλαδή αυτή της χρήσης της υπεριώδους ακτινοβολίας, στους οζονιστήρες πισίνας, αέρας διοχετεύεται μέσω ενός λαμπτήρα υπεριωδών ακτινών όπου από την επίδραση τους στο οξυγόνο παράγεται όζον που στην συνέχεια τροφοδοτείται στο νερό της πισίνας,
Στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε τους οζονιστήρες πισίνας με τη μέθοδο (corona discharge) της ηλεκτρικής εκκένωσης. Στο σύστημα παραγωγής αυτής της κατηγορίας δημιουργούμε συνθήκες παρόμοιες μικρής καταιγίδας. Η δημιουργία ηλεκτρικών εκκενώσεων παράγουν μόρια όζοντος τα οποία στη συνέχεια διοχετεύονται στο νερό μέσω ενός ειδικού συστήματος έγχυσης.

Το όζον είναι πράγματι ένα ισχυρό απολυμαντικό, αλλά για να έχουμε την απόλυτη δράση του θα πρέπει να υπάρχουν μόρια όζοντος σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό της πισίνας πριν μετατραπούν ξανά σε μόρια οξυγόνου, κάτι αδύνατο λόγω της σύντομης διάρκειας ζωής τους και της επικίνδυνης παρουσίας τους στο νερό της πισίνας. Ο λόγος αυτός είναι εκείνος που καθιστά την ανάγκη η παραγωγή και χρήση του να περιορίζεται στο χώρο του μηχανοστασίου, από τους οζονιστήρες πισίνας, με προϋποθέσεις και την ανάγκη για την ταυτόχρονη παρουσία ενός απολυμαντικού με υπολειμματική δράση στο νερό της πισίνας όπως είναι το χλώριο.