Επιλογή Σελίδας

210 94 11 730

Αποχες

  • Οι απόχες πισίνας λειτουργούν βοηθητικά της λειτουργίας των skimmers
  • Οι απόχες πισίνας με συχνή χρήση τους μειώνουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την κατακάθιση φυσικών ρύπων στο δάπεδο της πισίνας, όπως η ανάγκη συχνού καθαρισμού του δαπέδου και η πιθανή δημιουργία κηλίδων σε αυτό.

Οι απόχες πισίνας προσφέρονται σε ποικιλία που καλύπτει όλες τις ανάγκες καθαρισμού των στοιχείων επιβάρυνσης του νερού που επιπλέουν στο νερό (όπως φύλλα και σαθρά αιωρήματα από το περιβάλλον) πριν κατακαθίσουν στο δάπεδο της πισίνας. Για όσα στοιχεία επιβάρυνσης κατακάθονται στο δάπεδο υπάρχει λύση με τη βοήθεια των ειδικών τύπων απόχης που προσφέρονται.