Επιλογή Σελίδας

Το Αλφαβητάρι της πισίνας

03.07.2021

Αρχική » BLOG » Το Αλφαβητάρι της πισίνας

Το Αλφαβητάρι της πισίνας

Απαραίτητο για την χημική και απολυμαντική ισορροπία του νερού της πισίνας

Με το άρθρο – Το Αλφαβητάρι της πισίνας –  απευθυνόμαστε σε όσους είναι νέοι στην κοινότητα των ιδιοκτητών πισίνας. Ακόμη απευθυνόμαστε και σε εκείνους που έχουν ήδη μεγάλη εμπειρία στη φροντίδα της πισίνας, αλλά λειτουργούν μηχανικά, χωρίς να θυμούνται το “γιατί” της ενέργειας τους. Εδώ να σημειώσουμε ότι οι ενέργειες «συνήθειας» μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα λάθη στην φροντίδα της πισίνας.

Η σημαντικότερη φροντίδα μας για την εξασφάλιση καθαρού και υγιεινού νερού στη πισίνα, είναι η επίτευξη και διατήρηση σε ισορροπία της χημικής κατάστασης του και της απολυμαντικής του ικανότητας.

Σε αυτό το άρθρο δεν θα επεκταθούμε σε «λεπτομέρειες» καθώς μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά άρθρα, για κάθε παράγοντα συγκεκριμένα, στις σχετικές ενότητες του blog μας. Εδώ θέλουμε να αναφέρουμε με απλό και συνοπτικό τρόπο όλους εκείνους του παράγοντες που διαδραματίζουν κύριο ρόλο στην διαδικασία χημικής και απολυμαντικής ισορροπίας του νερού.

Οι κύριες «μεταβλητές» λοιπόν που επηρεάζουν την διαδικασία χημικής και απολυμαντικής ισορροπίας του νερού είναι :

 

PH – Οξέα/Βάσεις


Το ph μας δείχνει πόσο όξινο ή βασικό είναι το νερό. Το εύρος των τιμών του κυμαίνεται από 0 – 14, με τις ιδανικές τιμές για τη πισίνα να είναι 7,2 – 7,6 και για τις μικροπισίνες (spa) 7,6 -7,8.

Η τιμή 7 θεωρείται ουδέτερη. Τιμές χαμηλότερες του 7 σημαίνουν όξινο νερό, ενώ τιμές μεγαλύτερες του 7 σημαίνουν βασικό.
-Οι Όξινες τιμές του ph μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα διάβρωσης στις επιφάνειες της πισίνας και στο μεταλλικό οπλισμό της, αλλά και προβλήματα ερεθισμού στους κολυμβητές.

-Βασικές τιμές του Ph μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα επικαθήσεων αλάτων ενώ για μεγαλύτερες του 7,6 μειώνεται σημαντικά η απολυμαντική δράση του χλωρίου.
Ρυθμίζουμε την τιμή του με τη χρήση των Ph-minus και ph-plus
Στο ξεκίνημα της πισίνας και το ελέγχουμε 2-3 φορές την εβδομάδα μέχρι να το σταθεροποιήσουμε, στη συνέχεια μια φορά την εβδομάδα είναι αρκετή.
Η Μέτρηση γίνεται με τη βοήθεια του κλασσικού σετ ελέγχου ΡΗ-ΧΛΩΡΙΟΥ και με τα ειδικά
test strips 5 παραγόντων.

 

Ολική Αλκαλικότητα (TA)


Η Ολική αλκαλικότητα δείχνει την ικανότητα του νερού να αντιστέκεται στις αλλαγές της τιμής του ΡΗ. Επιθυμητή τιμή της ολικής αλκαλικότητας κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 80-120ppm, με ιδανική αυτή των 100ppm.
Η Χαμηλή τιμή θα οδηγήσει σε απότομες και εύκολες μεταβολές της τιμής του ΡΗ. Ενώ οι Υψηλές τιμές οδηγούν σε μεγαλύτερη δυσκολία την αλλαγή του, αλλά και σε υψηλές τιμές του.
Η συχνότητα μέτρησης ακολουθεί αυτήν του ΡΗ μέχρι την σταθεροποίηση της αλλά και μετά.
Επιτυγχάνουμε τη ρύθμιση της τιμής της αλκαλικότητας με τη χρήση των ph-minus και ph-plus καθώς και με το ενισχυτικό της αλκαλικότητας.
Προσοχή χρειάζεται στη διαδικασία ρύθμισης της καθώς οι τροφοδοτήσεις επηρεάζουν και τις τιμές του ΡΗ.
 Η Μέτρηση γίνεται με τα ειδικά test strips για 5 παράγοντες

 

Σκληρότητα Ασβεστίου


Η σκληρότητα ασβεστίου δείχνει την ποσότητα ασβεστίου στο νερό (αυτό που λέμε σκληρό η μαλακό νερό). Συνιστάται η διατήρηση της στα επίπεδα από 250 -350ppm Ανάλογα με την επίστρωση της πισίνας για τις περιπτώσεις επιφανειών από μπετόν, μάρμαρο, βότσαλο, plaster κλπ. Τυχόν χαμηλές τιμές ασβεστίου στο νερό θα οδηγήσουν σε χάραγμα των επιφανειών, ενώ υψηλές σε φαινόμενα επικάθησης αλάτων.
Η μέτρηση της σκληρότητας του ασβεστίου είναι καλό να γίνεται πριν την πλήρωση της πισίνας και απαιτείται ειδικό σετ ελέγχου, η αποστολή δείγματος σε χημικό εργαστήριο.
Η ρύθμιση χαμηλών τιμών ασβεστίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση κατάλληλου υλικού, ενώ η υψηλή είναι αδύνατο να γίνει με συμβατικά υλικά και απαιτείται εγκατάσταση ειδικού μηχανήματος που είναι οικονομικά ασύμφορη.
 Η Μέτρηση γίνεται με το ειδικό σετ ελέγχου Σκληρότητας

 

Σταθεροποιητής (Cyanuric Acid)


Το κυανουρικό οξύ ή ο Σταθεροποιητής όπως ονομάζεται αυτή η χημική ουσία, βοηθάει στο να μειώνει την απώλεια του χλωρίου από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου, αλλά ταυτόχρονα μειώνει και την απολυμαντική του δράση (κρατώντας τμήμα του σε εφεδρεία).
Ο σταθεροποιητής αποτελεί συστατικό των σταθεροποιημένων μορφών χλωρίου που υπάρχουν στο εμπόριο είτε σε μορφή ευδιάλυτων κόκκων (56% χλώριο), είτε σε μορφή ταμπλετών (90% χλώριο) η σκόνης.
Η συνεχής ή μονομερής τροφοδότηση του μέσω των υλικών αυτών πρέπει να γίνεται προσεκτικά γιατί αυξάνει την περιεκτικότητα του που έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνει δραστικά τη δράση του χλωρίου.
Επιθυμητό επίπεδο παρουσίας του είναι από 30 – 50ppm.
Η μείωση του γίνεται πρακτικά μόνο με την προσθήκη φρέσκου νερού.
Συχνότητα μέτρησης του, περίπου 1 φορά ανά 15 ημέρες.
Η Μέτρηση του μπορεί να γίνει με τα ειδικά test strips 5 παραγόντων

 

Ελεύθερο χλώριο (FC)


Το ελεύθερο χλώριο είναι η μορφή του χλωρίου που επιθυμούμε να έχουμε στη πισίνα μας. Είναι αυτό που η συνεχής παρουσία του στο νερό της πισίνας εξασφαλίζει καθαρό και υγιεινό νερό (σε συνδυασμό βέβαια με την σωστή τιμή του ΡΗ). Είναι αυτό στο οποίο μετράμε το διαθέσιμο ενεργό χλώριο που μπορεί άμεσα να εξοντώσει τους επικίνδυνους μικροβιολογικούς ρύπους.

Το ελεύθερο χλώριο καταναλώνεται από την παρουσία οργανικής μόλυνσης στο νερό της πισίνας καθώς και από μικροβιολογικούς ρύπους. Ταυτόχρονα υπάρχει σημαντική απώλεια του από την δράση των υπεριωδών ακτινών του ηλίου καθώς και από την υπερβολική παρουσία σταθεροποιητή όταν χρησιμοποιούμε αλόγιστα την σταθεροποιημένη μορφή χλωρίου.
Η επιθυμητή τιμή του ελευθέρου χλωρίου είναι στα επίπεδα του 1,0 -1,5ppm  εφόσον δεν υπάρχει σταθεροποιητής στο νερό της πισίνας. Στην περίπτωση παρουσίας σταθεροποιητού (30-50ppm), τα επίπεδα του χλωρίου θα πρέπει να διατηρούνται στα επίπεδα 2-3ppm.
Η μέτρηση του ελευθέρου χλωρίου είναι δυνατή με τη χρήση των σετ ελέγχου με ταμπλέτες DPD, καθώς και με τις ειδικές χάρτινες λωρίδες του Aquachek.
Η δημιουργία ελευθέρου χλωρίου στο νερό της πισίνας μπορεί να δημιουργηθεί με την προσεκτική τροφοδότηση σταθεροποιημένου χλωρίου ή μη ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την χρήση της πισίνας και τις καιρικές συνθήκες.
Επίσης η μέτρηση μπορεί να γίνει με το σετ ελέγχου Ελευθέρου χλωρίου – ΡΗ αλλά και με τα ειδικά test strips 5 παραγόντων

 

Δεσμευμένο χλώριο (CC)

 

Το δεσμευμένο χλώριο είναι το αποτέλεσμα της αντίδρασης του ελευθέρου χλωρίου με τις ενώσεις του αζώτου που που αναπτύσσονται στο νερό της πισίνας. Είναι υπεύθυνο για την μυρωδιά του χλωρίου που κακώς αποδίδεται στην κανονική χρήση του χλωρίου. Η παρουσία του στο νερό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα επίπεδα του 0,5ppm και ταυτόχρονα δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό της ποσότητας του ελευθέρου χλωρίου. Υπερβολική αναλογία του οδηγεί σε θολότητα του νερού της πισίνας και στις έντονες μυρωδιές και ερεθισμούς.

Η μείωση της επίδρασης του επιτυγχάνεται με τη επεξεργασία του νερού με την κατάλληλη ποσότητα σοκ χλωρίου.

Η παρουσία του στο νερό της πισίνας, μπορεί να μετρηθεί με τη βοήθεια σετ ελέγχου με ταμπλέτες DPD, με τα παλαιότερα* σε ελέγχου ΟΤΟ και με τις ειδικές χάρτινες λωρίδες του Aquachek.

 

Το Αλφαβητάρι της πισίνας. Αυτοί είναι οι  ελάχιστα απαραίτητοι παράγοντες τους που πρέπει να έχετε υπόψη και να φροντίζετε για την σωστή ρύθμιση των επιπέδων τους στο νερό της πισίνας σας. Μόνο έτσι θα επιτύχετε κρυστάλλινο υγιεινό νερό, κατάλληλο για κολύμβηση και αισθητική απόλαυση.

Να είσαστε σίγουροι ότι τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται στη φροντίδα της πισίνας σας, οφείλονται σε αυτούς τους παράγοντες και στην ακαταλληλότητα των επιπέδων τους στο νερό.

Κατανοήστε τους και φροντίστε να τους διατηρήσετε στα επιθυμητά επίπεδα.

 

 

 

Για τυχόν απορίες ή άλλες διευκρινήσεις το τεχνικό μας τμήμα θα σας καθοδηγήσει πρόθυμα και υπεύθυνα.

Αρχική » BLOG » Το Αλφαβητάρι της πισίνας

Μικρές πισίνες Τζακούζι

Ξεκινώντας να περιγράψουμε την κατηγορία αυτή των μικρών πισίνων, είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε μερικές έννοιες που πιστεύουμε ότι οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Ενώ η έννοια της πισίνας είναι ξεκάθαρη, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την έννοια τζακούζι.

Αυτό που γνωρίζουμε ως τζακούζι περιγράφει τη δημιουργία ενός ρεύματος νερού που αναμειγνύεται με τον αέρα και επιδρά στο σώμα του ανθρώπου, εντός του νερού με τα γνωστά ευεργετικά αποτελέσματα. Το ίδιο όμως επιτυγχάνεται και με τη χρήση ειδικών στομίων που ονομάζονται στόμια υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Η Ονομασία

Η επικράτηση της ονομασίας Τζακούζι για τη δημιουργία μασάζ νερού-αέρα, οφείλεται στην εφαρμογή των πρώτων συστημάτων από τους αδελφούς Jacuzzi και την καθιέρωση του εμπορικού ονόματος τους ως αντιπροσωπευτικό για το συγκεκριμένο σύστημα, όπως συμβαίνει και με άλλα προϊόντα σε άλλους τομείς.

Με την πάροδο των χρόνων και άλλοι παραγωγοί, κατασκεύασαν και διέθεσαν στην διεθνή αγορά παρόμοια στόμια παραγωγής ρεύματος νερού-αέρα, τα οποία καθιερώθηκαν με την ονομασία ¨Στόμια υδρομασάζ¨.

Σήμερα λοιπόν είτε μιλάμε για συστήματα στομίων Jacuzzi είτε για συστήματα στομίων υδρομασάζ είναι το ίδιο.

Ας επιστρέψουμε τώρα στις Μικρές πισίνες Jacuzzi ή στις Μικρές πισίνες υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Η πορεία εξέλιξης

Τα πρώτα στόμια υδρομασάζ τοποθετήθηκαν σε απλές μπανιέρες και αυτό αποτέλεσε μεγάλη καινοτομία με άριστα ευεργετικά αποτελέσματα. Ωστόσο στην επιλογή αυτή, μετά από κάθε χρήση, η μπανιέρα θα έπρεπε να αδειάσει να καθαριστεί και να απολυμανθεί, ώστε να είναι έτοιμη για την επόμενη χρήση.

Λησμονήσαμε βέβαια να αναφέρουμε ότι για να έχουμε άριστα αποτελέσματα από την χρήση παρόμοιων συστημάτων, η θερμοκρασία του νερού θα πρέπει να είναι μεταξύ 30-32 C0.

Στην πορεία των ετών, διαμορφώθηκαν και διατέθηκαν στην αγορά του συγκεκριμένου τομέα, συστήματα υδρομασάζ εγκατεστημένα σε μεγαλύτερες ΄μπανιέρες’ , τις οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερα από ένα άτομα. Όμως το γεγονός ότι ο αναγκαίος όγκος του νερού ήταν σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν μιας απλής μπανιέρας, αλλά και τα εμπόδια στην εύκολη αντικατάσταση και θέρμανση του, οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας των μικρών πισίνων υδρομασάζ.

Ονομάστηκαν έτσι γιατί λειτουργούν σαν πισίνες, δηλαδή διαθέτουν αυτόνομο σύστημα ανακυκλοφορίας νερού, φίλτρανσης, θέρμανσης και απολύμανσης.

Η ονομασία Spa αποδόθηκε σε αυτά τα προϊόντα και η κατασκευή τους ξεκίνησε με τη χρήση οπλισμένου πολυεστέρα και βελτιώθηκε με τη χρήση ακρυλικών φύλλων που δεν παρουσίαζαν τα προβλήματα του πολυεστέρα.
Οι Spa όμως παράγονται σαν ένα ενιαίο κομμάτι και σε συγκεκριμένες διαστάσεις και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση, δηλαδή του υδρομασάζ.

Ωστόσο οι απαιτήσεις της αγοράς και οι ανάγκες των καταναλωτών διαμόρφωσαν ειδικές απαιτήσεις όπως :

 • Την προσαρμογή των διαστάσεων των συγκεκριμένων spa στο χώρο που διέθεταν, με τις ιδιαίτερες συνθήκες του.
 • Την ύπαρξη πρόσθετου χώρου για την εκτέλεση και άλλων ευεργετικών κινήσεων στο υγρό στοιχείο, όπως και την διαμόρφωση και τοποθέτηση των στομίων υδρομασάζ, των καθιστικών κλπ σε θέσεις επιλογής, και όχι εξαρχής διαμορφωμένων, όπως στα τυποποιημένα μοντέλα.

Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν στην δημιουργία αυτής της κατηγορίας που περιγράφουμε στο άρθρο μας, τις Μικρές πισίνες Jacuzzi ή υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Πισίνες Υδρομασάζ Hydrous

Στον συγκεκριμένο τομέα οι Μικρές πισίνες Hydrous που διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά από δεκαετίας και πλέον, καλύπτουν απόλυτα τις προδιαγραφές που αναφέραμε.

Ειδικότερα οι Μικρές πισίνες Hydrous:

 • Κατασκευάζονται από ειδικά γαλβανισμένα πάνελ τα οποία προσαρμόζονται απόλυτα στις διαστάσεις του χώρου που διαθέτετε.
  Ο τρόπος αυτός διαμόρφωσης της δεξαμενής, επιτρέπει την μεταφορά των πάνελ σχεδόν παντού.
 • Ο χώρος στο εσωτερικό τους μπορεί να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ιδιοκτητών (διαμόρφωση καθιστικών κλπ).
 • Η εσωτερική τους επιφάνεια διαμορφώνεται με την χρήση ειδικού πλαστικού μανδύα (liner), με δυνατότητα επιλογής του τύπου και του χρώματος του.
 • Είναι εφοδιασμένες με σύστημα κυκλοφορίας του νερού, φίλτρανσης, θέρμανσης και απολύμανσης. Εξασφαλίζει την διαρκή άριστη ποιότητα του νερού που απαιτείται, ακόμη και στις υψηλότερες θερμοκρασίες του.
 • Έχουν εγκατεστημένα στόμια υδρομασάζ, ο αριθμός των οποίων καθαρίζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε μικροπισίνας και των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη.
  Η λειτουργία τους ρυθμίζεται ανάλογα με τις επιθυμίες σας και έχουν δυνατότητα επιλογών της ισχύος και της κατεύθυνσης του νερού.
 • Μπορούν να δεχθούν πρόσθετα στοιχεία μασάζ, όπως οι καταρράκτες αυχένα ή κανονάκια νερού
 • Συνοδεύονται από θερμομονωτικό κάλυμμα, ενώ τα τοιχώματα τους, δέχονται θερμομόνωση από ειδικά μονωτικά υλικά.
 • Προσφέρουν εύκολη φροντίδα, χειρισμό και οικονομική λειτουργία
 • Μπορούν να δεχθούν επένδυση του χείλους και των πλευρών τους, με διάφορα υλικά, ανάλογα με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι συγκεκριμένες Μικρές πισίνες υδρομασάζ Hydrous μπορούν εύκολα να αναβαθμίσουν δωμάτια και σουίτες ξενοδοχείων με την εγκατάσταση τους στο χώρο τους ή σε προσκείμενο εξωτερικό χώρο.