Επιλογή Σελίδας

Μεταλλικές πισίνες

26.06.2021

Αρχική » BLOG » Μεταλλικές πισίνες

Μεταλλικές πισίνες

Οι μεταλλικές πισίνες έχουν γίνει δημοφιλείς σε μια μεγάλη κατηγορία υποψηφίων ιδιοκτητών πισίνας λόγω συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων που έχουν.
Οι πισίνες αυτές είναι μια ενδιάμεση κατηγορία, ανάμεσα στις πισίνες μπετού και τις προκατασκευασμένες, καθώς το μεν δάπεδο τους κατασκευάζεται από μπετό ενώ τα τοιχία τους από γαλβανισμένο χάλυβα.

Ή ζήτηση εναλλακτικών λύσεων οδήγησε την βιομηχανία της πισίνας να αναπτύξει προτάσεις μεταλλικών πισίνων για τοποθέτηση είτε εντός είτε επί του εδάφους. Ακόμη παρουσίασε προτάσεις στις οποίες όλο το μήκος των τοιχίων της πισίνας αποτελείται είτε από ένα ενιαίο μεταλλικό φύλο, είτε από συναρμολογούμενα αρθρωτά τμήματα.

Σε όλες τις εναλλακτικές λύσεις, η εσωτερική επιφάνεια διαμορφώνεται και στεγανοποιείται με την τοποθέτηση πλαστικού μανδύα (του λεγόμενου liner), ο οποίος βέβαια μπορεί να τοποθετηθεί, σαν εσωτερική επιφάνεια, και στις πισίνες μπετού.
Σήμερα διατίθεται στην αγορά μεγάλη ποικιλία liners σε πάχη που ποικίλουν από 0,6 έως και 2,0mm. Τα liners με πάχος 0,8mm, κατασκευάζονται σαν μια ενιαία δεξαμενή σε ειδικά εργοστάσια, ενώ τα πάχη 1,2 -2,0 mm που διατίθενται σαν ρολά ύψους 1,20 και 1,65 m, συγκολλώνται στο εργοτάξιο από ειδικευμένους τεχνίτες.

Μεταλλικές πισίνες – Μερικά από τα πλεονεκτήματα τους

 • Προσφέρονται σε μια ανταγωνιστική τιμή σε σύγκριση με τις πισίνες μπετού.
 • Προσφέρουν ακρίβεια στην εγκατάσταση σε συμφωνία με την αρχική επιλογή.
 • Πολύ μικρός χρόνος εγκατάστασης. Καθώς η ολοκλήρωση μιας πισίνας διαστάσεων 10 Χ 5 δεν απαιτεί περισσότερο από 5 ημέρες (τοποθέτηση πάνελ, εξοπλισμού και εσωτερικής επένδυσης).
 • Υπάρχει δυνατότητα επιλογής συστήματος συλλογής του επιφανειακού νερού, είτε με επιφανειακό απορροφητήρα (Σκίμμερ), είτε με υπερχείλιση.
 • Λόγω του μειωμένου βάρους τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές σε ταράτσες που έχουν τις σχετικές προδιαγραφές.
 • Έχουν τη δυνατότητα επιλογής σχημάτων που να ταιριάζουν στις επιθυμίες μας
 • Έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής σε δάπεδο μεταβαλλόμενου βάθους.
 • Οι πισίνες με διαστάσεις έως 50m2 μπορούν να κατασκευαστούν με άδεια μικρής κλίμακας που κοστίζει πολύ λιγότερο.

Στη παρουσίαση που ακολουθεί θα αναφερθούμε στην κατασκευή πισίνας από τυποποιημένα αρθρωτά μεταλλικά στοιχεία και όχι για αυτή του ενιαίου μεταλλικού φύλλου.

Κλασσική Προκάτ πισίνα με αντηρίδες.

Μεταλλικές πισίνες - Η πρόταση πισίνας με αντηρίδες

Μεταλλικές πισίνες – Η πρόταση πισίνας με αντηρίδες

Μια τέτοια κατασκευή αποτελείται από έτοιμα (προκατασκευασμένα) στοιχεία (γαλβανιζέ πάνελ) τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ειδικές γαλβανιζέ βίδες και παξιμάδια.  Η χρήση των ειδικών πάνελ, επιτρέπει τη δημιουργία διάφορων σχημάτων, πέραν του ορθογωνικού σχήματος της πισίνας.
Ακόμη τα ύψη τους τα οποία κυμαίνονται σε διαφορετικά μεγέθη( 1.0 -1,20- 1,50m) επιτρέπουν τη δημιουργία βάθους της πισίνας σύμφωνα με τις προσωπικές επιλογές σας. Βέβαια σήμερα έχει περιοριστεί αρκετά η ιδέα της ¨βαθιάς¨ πισίνας καθώς έπαψε να θεωρείται κάτι παρόμοιο με τη θάλασσα και την κολύμβηση ¨στα άπατα¨. Σήμερα η ιδέα της προστασίας της φύσης καθώς και η εξασφάλιση για οικονομική λειτουργία κάθε εγκατάστασης έχουν πρωτεύουσα σημασία.

H σύνδεση των μεταλλικών στοιχείων, γίνεται σε ένα οριζοντιοποιημένο δάπεδο οπλισμένου μπετού, σε όλη τη περίμετρο της τοποθέτησης, τους, και η αντοχή τους εξασφαλίζεται με την προσθήκη ειδικών αντηρίδων στήριξης και αλφαδιάσματος, σε κάθε πάνελ (πλάτους συνήθως 1,0m).
Η αναγκαία τοποθέτηση των αντηρίδων απαιτεί την επέκταση του δαπέδου μπετού κατά δύο μέτρα τουλάχιστον σε κάθε διάσταση (μήκος, πλάτος) της πισίνας.

Μετά το πέρας της συναρμολόγησης και μετά την ευθυγράμμιση και το αλφάδιασμα των πάνελ, προστίθεται μπετό στα σημεία αγκύρωσης των αντηρίδων.

Το μπάζωμα του περιβάλλοντος χώρου της πισίνας είναι εξίσου σημαντικό με την τοποθέτηση των πάνελ, καθώς θα πρέπει να γίνει με προσοχή και με τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων σκύρων υλικών και όχι με τα εναπομείναντα  υλικά εκσκαφής, εάν αυτά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. (κάτι που είναι σύνηθες).
Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις οδηγίες επιχωμάτωσης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα σας δοθούν από τον κατασκευαστή σας.

Για να αντιμετωπισθεί η ανάγκη του πρόσθετου χώρου που απαιτούν οι αντηρίδες, η ΩΡΙΩΝ έχει αναπτύξει ένα σύστημα ειδικών αρθρωτών μεταλλικών πάνελ.

Προκάτ πισίνες χωρίς αντηρίδες Hydrous.

Μεταλλικές πισίνες - Η εναλλακτική χωρίς αντηρίδες

Μεταλλικές πισίνες – Η εναλλακτική χωρίς αντηρίδες

Η κατασκευή των μεταλλικών πάνελ αυτού του τύπου είναι σχεδιασμένη με ένα καινοτόμο τρόπο που τους επιτρέπει να αντέχουν τα φορτία του νερού χωρίς τη χρήση αντηρίδων. Ακόμη ένα σημαντικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι, εάν για οποιονδήποτε λόγο το επιθυμούμε, δεν απαιτείται η αγκύρωση τους στο δάπεδο της πισίνας.

Βέβαια μια τέτοια κατασκευή συνοδεύεται από τον περιορισμό στις διαστάσεις, καθώς δεν μπορεί να υπερβεί την διάσταση των 7m και το ύψος του πάνελ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 1,40m. (Σε σύγκριση με τα πάνελ με αντηρίδες που μπορούν να έχουν μεγαλύτερα ύψη)

Τα πάνελ αυτά είναι ιδανικά για μικρές πισίνες για μικρούς και δύσκολους χώρους και κατασκευάζονται στις ειδικές διαστάσεις του χώρου σας.

 

Σύστημα συλλογής επιφανειακού νερού

Οι πισίνες που περιγράφουμε μπορούν να εφοδιαστούν με όλα τα συστήματα ανακυκλοφορίας του νερού, δηλαδή με το συστήματα επιφανειακού απορροφητήρα (σκίμμερ), της υπερχείλισης και του καταρράκτη.

 

Μεταλλικές πισίνες – Τοποθετούμενος μηχανολογικός  εξοπλισμός 

Η διαφορά των προκατασκευασμένων πισίνων από αυτές που κατασκευάζονται από μπετό (τις θεωρούμενες ως παραδοσιακές πισίνες) έγκειται μόνο στον τρόπο κατασκευής των τοιχίων τους, καθώς και στη δέσμευση της διαμόρφωσης της εσωτερικής επιφανείας τους με μανδύα (liner).

Στον σημαντικό τομέα τοποθέτησης μηχανολογικού εξοπλισμού δεν υπάρχει καμία διαφορά, καθώς η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου πισίνας δεν καθορίζει ούτε περιορίζει τις επιλογές επιθυμητού εξοπλισμού.

Η γνώση των βασικών χαρακτηριστικών αυτού του τρόπου κατασκευής, μπορεί να βοηθήσει την προσπάθεια σας να επιλέξετε τον τύπο της πισίνας που ταιριάζει στην δική σας περίπτωση και σίγουρα θα σας βοηθήσει στην απόλαυση της για πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για επίλυση τυχόν αποριών σας. 

Αρχική » BLOG » Μεταλλικές πισίνες

Μικρές πισίνες Τζακούζι

Ξεκινώντας να περιγράψουμε την κατηγορία αυτή των μικρών πισίνων, είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε μερικές έννοιες που πιστεύουμε ότι οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Ενώ η έννοια της πισίνας είναι ξεκάθαρη, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την έννοια τζακούζι.

Αυτό που γνωρίζουμε ως τζακούζι περιγράφει τη δημιουργία ενός ρεύματος νερού που αναμειγνύεται με τον αέρα και επιδρά στο σώμα του ανθρώπου, εντός του νερού με τα γνωστά ευεργετικά αποτελέσματα. Το ίδιο όμως επιτυγχάνεται και με τη χρήση ειδικών στομίων που ονομάζονται στόμια υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Η Ονομασία

Η επικράτηση της ονομασίας Τζακούζι για τη δημιουργία μασάζ νερού-αέρα, οφείλεται στην εφαρμογή των πρώτων συστημάτων από τους αδελφούς Jacuzzi και την καθιέρωση του εμπορικού ονόματος τους ως αντιπροσωπευτικό για το συγκεκριμένο σύστημα, όπως συμβαίνει και με άλλα προϊόντα σε άλλους τομείς.

Με την πάροδο των χρόνων και άλλοι παραγωγοί, κατασκεύασαν και διέθεσαν στην διεθνή αγορά παρόμοια στόμια παραγωγής ρεύματος νερού-αέρα, τα οποία καθιερώθηκαν με την ονομασία ¨Στόμια υδρομασάζ¨.

Σήμερα λοιπόν είτε μιλάμε για συστήματα στομίων Jacuzzi είτε για συστήματα στομίων υδρομασάζ είναι το ίδιο.

Ας επιστρέψουμε τώρα στις Μικρές πισίνες Jacuzzi ή στις Μικρές πισίνες υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Η πορεία εξέλιξης

Τα πρώτα στόμια υδρομασάζ τοποθετήθηκαν σε απλές μπανιέρες και αυτό αποτέλεσε μεγάλη καινοτομία με άριστα ευεργετικά αποτελέσματα. Ωστόσο στην επιλογή αυτή, μετά από κάθε χρήση, η μπανιέρα θα έπρεπε να αδειάσει να καθαριστεί και να απολυμανθεί, ώστε να είναι έτοιμη για την επόμενη χρήση.

Λησμονήσαμε βέβαια να αναφέρουμε ότι για να έχουμε άριστα αποτελέσματα από την χρήση παρόμοιων συστημάτων, η θερμοκρασία του νερού θα πρέπει να είναι μεταξύ 30-32 C0.

Στην πορεία των ετών, διαμορφώθηκαν και διατέθηκαν στην αγορά του συγκεκριμένου τομέα, συστήματα υδρομασάζ εγκατεστημένα σε μεγαλύτερες ΄μπανιέρες’ , τις οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερα από ένα άτομα. Όμως το γεγονός ότι ο αναγκαίος όγκος του νερού ήταν σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν μιας απλής μπανιέρας, αλλά και τα εμπόδια στην εύκολη αντικατάσταση και θέρμανση του, οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας των μικρών πισίνων υδρομασάζ.

Ονομάστηκαν έτσι γιατί λειτουργούν σαν πισίνες, δηλαδή διαθέτουν αυτόνομο σύστημα ανακυκλοφορίας νερού, φίλτρανσης, θέρμανσης και απολύμανσης.

Η ονομασία Spa αποδόθηκε σε αυτά τα προϊόντα και η κατασκευή τους ξεκίνησε με τη χρήση οπλισμένου πολυεστέρα και βελτιώθηκε με τη χρήση ακρυλικών φύλλων που δεν παρουσίαζαν τα προβλήματα του πολυεστέρα.
Οι Spa όμως παράγονται σαν ένα ενιαίο κομμάτι και σε συγκεκριμένες διαστάσεις και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση, δηλαδή του υδρομασάζ.

Ωστόσο οι απαιτήσεις της αγοράς και οι ανάγκες των καταναλωτών διαμόρφωσαν ειδικές απαιτήσεις όπως :

 • Την προσαρμογή των διαστάσεων των συγκεκριμένων spa στο χώρο που διέθεταν, με τις ιδιαίτερες συνθήκες του.
 • Την ύπαρξη πρόσθετου χώρου για την εκτέλεση και άλλων ευεργετικών κινήσεων στο υγρό στοιχείο, όπως και την διαμόρφωση και τοποθέτηση των στομίων υδρομασάζ, των καθιστικών κλπ σε θέσεις επιλογής, και όχι εξαρχής διαμορφωμένων, όπως στα τυποποιημένα μοντέλα.

Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν στην δημιουργία αυτής της κατηγορίας που περιγράφουμε στο άρθρο μας, τις Μικρές πισίνες Jacuzzi ή υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Πισίνες Υδρομασάζ Hydrous

Στον συγκεκριμένο τομέα οι Μικρές πισίνες Hydrous που διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά από δεκαετίας και πλέον, καλύπτουν απόλυτα τις προδιαγραφές που αναφέραμε.

Ειδικότερα οι Μικρές πισίνες Hydrous:

 • Κατασκευάζονται από ειδικά γαλβανισμένα πάνελ τα οποία προσαρμόζονται απόλυτα στις διαστάσεις του χώρου που διαθέτετε.
  Ο τρόπος αυτός διαμόρφωσης της δεξαμενής, επιτρέπει την μεταφορά των πάνελ σχεδόν παντού.
 • Ο χώρος στο εσωτερικό τους μπορεί να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ιδιοκτητών (διαμόρφωση καθιστικών κλπ).
 • Η εσωτερική τους επιφάνεια διαμορφώνεται με την χρήση ειδικού πλαστικού μανδύα (liner), με δυνατότητα επιλογής του τύπου και του χρώματος του.
 • Είναι εφοδιασμένες με σύστημα κυκλοφορίας του νερού, φίλτρανσης, θέρμανσης και απολύμανσης. Εξασφαλίζει την διαρκή άριστη ποιότητα του νερού που απαιτείται, ακόμη και στις υψηλότερες θερμοκρασίες του.
 • Έχουν εγκατεστημένα στόμια υδρομασάζ, ο αριθμός των οποίων καθαρίζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε μικροπισίνας και των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη.
  Η λειτουργία τους ρυθμίζεται ανάλογα με τις επιθυμίες σας και έχουν δυνατότητα επιλογών της ισχύος και της κατεύθυνσης του νερού.
 • Μπορούν να δεχθούν πρόσθετα στοιχεία μασάζ, όπως οι καταρράκτες αυχένα ή κανονάκια νερού
 • Συνοδεύονται από θερμομονωτικό κάλυμμα, ενώ τα τοιχώματα τους, δέχονται θερμομόνωση από ειδικά μονωτικά υλικά.
 • Προσφέρουν εύκολη φροντίδα, χειρισμό και οικονομική λειτουργία
 • Μπορούν να δεχθούν επένδυση του χείλους και των πλευρών τους, με διάφορα υλικά, ανάλογα με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι συγκεκριμένες Μικρές πισίνες υδρομασάζ Hydrous μπορούν εύκολα να αναβαθμίσουν δωμάτια και σουίτες ξενοδοχείων με την εγκατάσταση τους στο χώρο τους ή σε προσκείμενο εξωτερικό χώρο.