Επιλογή Σελίδας

210 94 11 730

Ενεργό Οξυγόνο Υγρό στη πισίνα

20.11.2020

Αρχική » BLOG » Ενεργό Οξυγόνο Υγρό στη πισίνα

Ενεργό Οξυγόνο υγρό ( Υπεροξείδιο του υδρογόνου )

 

Οι περισσότεροι γνωρίζουν το υπεροξείδιο του υδρογόνου ως μια ένωση που λευκαίνει τα μαλλιά (γνωστό ως οξυζενέ).

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου, είναι μια ανόργανη χημική ένωση που περιέχει δύο άτομα υδρογόνου και δύο άτομα οξυγόνου, με μοριακό τύπο Η2Ο2.
Είναι το απλούστερο υπεροξείδιο, δηλαδή χημική ένωση που περιέχει ιόν υπεροξειδίου και είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό.

Το χημικά καθαρό, στις κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος, δηλαδή σε θερμοκρασία 25 0C και υπό πίεση 1 at, είναι ένα διαυγές υγρό, λίγο πιο πυκνόρρευστο από το νερό, αλλά για λόγους ασφαλείας συνήθως χρησιμοποιείται με τη μορφή υδατικών διαλυμάτων σε αραιές συγκεντρώσεις 3-6 % ή και στη πισίνα σε συγκέντρωση 35%.

Η τροφοδότηση του υπεροξειδίου για απολύμανση και επεξεργασία του νερού της πισίνας είναι περιορισμένη. Τελευταία, περισσότερο μέσω της παραγωγής πιο σταθερών μορφών του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επεξεργασία του νερού της πισίνας.

 

Ενεργό Οξυγόνο υγρό – Διαδικασία απολύμανσης

 

Η διαδικασία απολύμανσης με υπεροξείδιο του υδρογόνου απαιτεί μεγάλη δόση τροφοδότησης. Το κύριο μειονέκτημα του είναι η μικρή ικανότητα απολύμανσης και οξείδωσης, στις συγκεντρώσεις που απαιτούνται για την απολύμανση του νερού της πισίνας. Ένα ακόμη μειονέκτημα του είναι η γρήγορη αποσύνθεση του στο νερό.

Σε σύγκριση με το χλώριο, βρώμιο, όζον και τα άλλα απολυμαντικά, το υπεροξείδιο του υδρογόνου δεν είναι ένα πολύ ισχυρό απολυμαντικό.

Γενικά η απολύμανση πισίνων με τη χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου δεν συνιστάται, εκτός εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα απολυμαντικά (UV, όζον, άλατα αργύρου ή άλατα αμμωνίας (quart) . Το υπεροξείδιο του υδρογόνου βελτιώνει την ικανότητα απολύμανσης των άλλων απολυμαντικών.

Είναι γεγονός ότι το υπεροξείδιο του υδρογόνου αντιδρά γρήγορα, αποσυντιθέμενο σε υδρογόνο και νερό, χωρίς τον σχηματισμό παραπροϊόντων.

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό. Είναι πιο ισχυρό από το χλώριο (περίπου 30%), το διοξείδιο του χλωρίου και το υπερμαγγανικό κάλιο. Μέσω της ύπαρξης ενός καταλύτη, μπορεί να μετατραπεί σε ρίζες υδροξυλίου.

Όταν έρχεται σε επαφή με μια οργανική ουσία, απελευθερώνει το επιπλέον άτομο του οξυγόνου. Αυτή η διαδικασία καταστρέφει κάθε τι οργανικό, ενώ μετατρέπει το υπεροξείδιο του υδρογόνου σε νερό, κάνοντας την όλη διαδικασία μη τοξική.

 

Ενεργό Οξυγόνο Υγρό – Χλώριο – Εξουδετερώνουν το ένα το άλλο

 

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποχλωρίωση, με άλλα λόγια για να απομακρυνθεί το υπολειμματικό χλώριο.

Όταν το χλώριο αντιδρά με το υπεροξείδιο του υδρογόνου, το υπεροξείδιο του υδρογόνου διασπάται σε νερό και οξυγόνο. Το αέριο χλώριο υφίσταται υδρόλυση και διασπάται σε υποχλωριώδες οξύ, το οποίο στη συνέχεια ιονίζεται σε υποχλωριώδη ιόντα (OCL).

Παρατήρηση

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φίλτρα γης διατόμων στην πισίνα, καθώς οι υψηλές συγκεντρώσεις του υπεροξειδίου μπορούν να μπλοκάρουν το φίλτρο (δημιουργώντας λάσπη) με τη διάλυση της διατομικής γής. Εξαρτήματα από καουτσούκ είναι ευάλωτα στο υπεροξείδιο του υδρογόνου και πρέπει να αντικατασταθούν.

Συμπερασματικά

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι ένα μέτριο απολυμαντικό για τη πισίνα, αλλά ένα ισχυρό οξειδωτικό, που όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με την παρουσία χλωρίου στο νερό της πισίνας.
Η χρήση του δεν παράγει παραπροϊόντα όπως το χλώριο, αλλά είναι καλό να χρησιμοποιείται παράλληλα με τη χρήση υπεριωδών ακτινών, όζοντος κλπ.