Επιλογή Σελίδας

Απολύμανση πισίνας

15.01.2021

Αρχική » BLOG » Απολύμανση πισίνας

Απολύμανση πισίνας
Διευκρινήσεις

Με τη εισβολή των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης στη ζωή μας, έχουμε συνεχή βομβαρδισμό όσων ασχολούνται με τη πισίνα, με ανακοινώσεις για νέα, καινοτόμα προϊόντα απολύμανσης του νερού τα οποία υπόσχονται σχεδόν τα πάντα, ενώ πολλά από αυτά μιλάνε ακόμη και για τον μηδενισμό χρήσης των καθιερωμένων ‘επιβλαβών’ χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε τις απαραίτητες εκείνες πληροφορίες που θα βοηθήσουν να αποκτήσετε μια ικανοποιητική άποψη για τη διαδικασία απολύμανσης του νερού πισίνας με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε απολυμαντικό προϊόν ή σύστημα.

Είναι δεδομένο ότι είναι αδύνατο να εμποδίσουμε την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό της πισίνας, ιδιαίτερα αυτούς που προέρχονται από τους κολυμβητές.
Η απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα είναι η διαρκής παρουσία στο νερό ενός υλικού που να διατηρεί ικανοποιητική ισχύ ώστε να αδρανοποιεί ή να σκοτώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή ενός Απολυμαντικού.

Απολύμανση πισίνας – Κατανόηση – Χαρακτηριστικά απολυμαντικών

Η σημασία κατανόησης των ιδιοτήτων των απολυμαντικών υλικών και μεθόδων καθώς και του τρόπου λειτουργίας των, σε συνδυασμό με τους παράγοντες οι οποίοι ενισχύουν ή εμποδίζουν την ικανότητα τους, είναι τεράστια και καθορίζει την απόφαση μας για την  επιλογή του κατάλληλου απολυμαντικού υλικού και μεθόδου για τις διάφορες κατηγορίες πισίνων.

Επιτρέψτε μας να σας αναφέρουμε σε συντομία τις ιδιότητες που θα πρέπει  να έχει ένα αποτελεσματικό απολυμαντικό.

 • Υπολειμματικό: Το απολυμαντικό θα πρέπει να παραμένει ενεργό στο νερό της πισίνας. Π.Χ., οι υπεριώδεις ακτίνες (UV) δεν εξασφαλίζουν καμία υπολειμματική δράση στο νερό της πισίνας, ενώ το χλώριο και το βρώμιο το κάνουν. Ένα καλό απολυμαντικό λοιπόν δεν θα πρέπει να διασκορπίζεται γρήγορα, αλλά να μειώνεται σιγά-σιγά καθώς απολυμαίνει
 • Οξειδωτικό : Είναι σημαντικό για ένα δραστικό απολυμαντικό το να έχει ικανοποιητική οξειδωτική δράση στη πισίνα ώστε να οξειδώνει τις οργανικές ουσίες, αλλά και τις ανόργανες ενώσεις του αζώτου. Τα φορτία αυτά είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη φυκιών, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης του χλωρίου ενώ είναι ερεθιστικά και γενικά είναι ρύποι για τη πισίνα
 • Αποδοτικό: Το απολυμαντικό πρέπει να είναι ευρέως φάσματος και γρήγορο στη δράση, ώστε να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για τα διάφορα είδη των μικροοργανισμών να αναπτυχθούν στην πισίνα.
 • Μετρήσιμο: Η συγκέντρωση του απολυμαντικού πρέπει να είναι μετρήσιμη στο χώρο της πισίνας χρησιμοποιώντας μια εύκολη και ακριβή μεθοδολογία δοκιμών για να είναι δυνατή η γρήγορη διορθωτική δράση.
 • Οικονομικό: Το απολυμαντικό πρέπει να είναι λογικού κόστους
 • Τροφοδότηση: Το απολυμαντικό θα πρέπει να είναι σε μια μορφή που να είναι εύκολη η αυτόματη τροφοδότηση του στη πισίνα. Ένα υγρό απολυμαντικό είναι το ευκολότερο και ασφαλέστερο στη χρησιμοποίηση του.
 • Ασφαλές: Το απολυμαντικό πρέπει να είναι σχετικά ασφαλές στο χειρισμό του. Δεν πρέπει να είναι εύφλεκτο, εκρηκτικό ή τοξικό σε αέρια μορφή. Πρέπει να μεταφέρεται εύκολα χωρίς διαρροές. Το απολυμαντικό δεν πρέπει να δημιουργεί λεπτή σκόνη ή εισπνεόμενα σωματίδια.
 • Παρενέργειες : Το απολυμαντικό πρέπει να έχει τις λιγότερες ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Απολύμανση πισίνας – Συμπεράσματα

Δύο ουσιαστικές παρατηρήσεις, η πρώτη είναι ότι κανένα απολυμαντικό ή μέθοδος δεν είναι τέλεια και η δεύτερη ότι κανένα άλλο απολυμαντικό, πέραν του χλωρίου και του βρωμίου, δεν γίνεται αποδεκτό για πισίνες δημόσιας χρήσης, εάν η πισίνα δεν έχει σαν πρώτο απολυμαντικό το χλώριο ή το βρώμιο

Παραθέτουμε στη συνέχεια ένα κατάλογο διαθέσιμων απολυμαντικών και μεθόδων απολύμανσης με κατάταξη σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα τους.
Βασικό κριτήριο για την ένταξη ενός απολυμαντικού υλικού ή απολυμαντικής μεθόδου σε μια από τις δύο κατηγορίες, είναι η δυνατότητα ή η αδυναμία τους να χρησιμοποιηθούν σαν απολυμαντικά δημόσιας πισίνας.

Απολύμανση πισίνας
Αποτελεσματικά απολυμαντικά για Δημόσιες πισίνες  & Κατάλληλα για ιδιωτική χρήση μόνο

Ικανοποιητικά απολυμαντικά υλικά ή μέθοδοι για χρήση σε Δημόσιες πισίνες

 • Χλώριο
 • Βρώμιο
 • Ισοκυανουρικό χλώριο για εξωτερικές πισίνες και με προσωρινή χρήση
 • Βρώμιο (για χρήση σε εσωτερικές πισίνες)
 • Όζον σε συνδυασμό με χλώριο
 • Υπεριώδεις ακτίνες σε συνδυασμό με χλώριο

Αναποτελεσματικά απολυμαντικά υλικά ή μέθοδοι ( χρήση σε ιδιωτικές πισίνες) 

 • Υπεριώδεις ακτίνες χωρίς συνδυασμό με χλώριο ή βρώμιο
 • Όζον χωρίς συνδυασμό με χλώριο
 • Σύστημα ιονισμού χαλκού/αργύρου χωρίς συνδυασμό με χλώριο ή βρώμιο
 • Υπεροξείδιο του υδρογόνου
 • Υπεροξείδιο του υδρογόνου σε συνδυασμό με υπεριώδεις ακτίνες
 • Συστήματα μαγνητισμού
 • Ιώδιο
 • Προϊόντα που περιέχουν πολυεξανίδιο (polyhexamide)

Ενώ το χλώριο και το βρώμιο είναι τα μόνα αναγνωρισμένα συστήματα πρωτοβάθμιας απολύμανσης για τις δημόσιες πισίνες, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τη χρήση προσθέτων βοηθητικών υλικών όπως, οξειδωτικών, ιονισμού, υπεριωδών ακτινών και όζοντος. Αυτά αναγνωρίζονται ότι μπορούν να βοηθήσουν τη διαδικασία χλωρίωσης ή βρωμίωσης αλλά δεν αναγνωρίζονται ως απολυμαντικά από μόνα τους. Για το λόγο αυτό η εφαρμογή τους γίνεται κυρίως στις ιδιωτικές πισίνες με μικρά φορτία μόλυνσης και με ευθύνη των ιδιοκτητών της πισίνας.

 

 

Αρχική » BLOG » Απολύμανση πισίνας

Μικρές πισίνες Τζακούζι

Ξεκινώντας να περιγράψουμε την κατηγορία αυτή των μικρών πισίνων, είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε μερικές έννοιες που πιστεύουμε ότι οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Ενώ η έννοια της πισίνας είναι ξεκάθαρη, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την έννοια τζακούζι.

Αυτό που γνωρίζουμε ως τζακούζι περιγράφει τη δημιουργία ενός ρεύματος νερού που αναμειγνύεται με τον αέρα και επιδρά στο σώμα του ανθρώπου, εντός του νερού με τα γνωστά ευεργετικά αποτελέσματα. Το ίδιο όμως επιτυγχάνεται και με τη χρήση ειδικών στομίων που ονομάζονται στόμια υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Η Ονομασία

Η επικράτηση της ονομασίας Τζακούζι για τη δημιουργία μασάζ νερού-αέρα, οφείλεται στην εφαρμογή των πρώτων συστημάτων από τους αδελφούς Jacuzzi και την καθιέρωση του εμπορικού ονόματος τους ως αντιπροσωπευτικό για το συγκεκριμένο σύστημα, όπως συμβαίνει και με άλλα προϊόντα σε άλλους τομείς.

Με την πάροδο των χρόνων και άλλοι παραγωγοί, κατασκεύασαν και διέθεσαν στην διεθνή αγορά παρόμοια στόμια παραγωγής ρεύματος νερού-αέρα, τα οποία καθιερώθηκαν με την ονομασία ¨Στόμια υδρομασάζ¨.

Σήμερα λοιπόν είτε μιλάμε για συστήματα στομίων Jacuzzi είτε για συστήματα στομίων υδρομασάζ είναι το ίδιο.

Ας επιστρέψουμε τώρα στις Μικρές πισίνες Jacuzzi ή στις Μικρές πισίνες υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Η πορεία εξέλιξης

Τα πρώτα στόμια υδρομασάζ τοποθετήθηκαν σε απλές μπανιέρες και αυτό αποτέλεσε μεγάλη καινοτομία με άριστα ευεργετικά αποτελέσματα. Ωστόσο στην επιλογή αυτή, μετά από κάθε χρήση, η μπανιέρα θα έπρεπε να αδειάσει να καθαριστεί και να απολυμανθεί, ώστε να είναι έτοιμη για την επόμενη χρήση.

Λησμονήσαμε βέβαια να αναφέρουμε ότι για να έχουμε άριστα αποτελέσματα από την χρήση παρόμοιων συστημάτων, η θερμοκρασία του νερού θα πρέπει να είναι μεταξύ 30-32 C0.

Στην πορεία των ετών, διαμορφώθηκαν και διατέθηκαν στην αγορά του συγκεκριμένου τομέα, συστήματα υδρομασάζ εγκατεστημένα σε μεγαλύτερες ΄μπανιέρες’ , τις οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερα από ένα άτομα. Όμως το γεγονός ότι ο αναγκαίος όγκος του νερού ήταν σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν μιας απλής μπανιέρας, αλλά και τα εμπόδια στην εύκολη αντικατάσταση και θέρμανση του, οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας των μικρών πισίνων υδρομασάζ.

Ονομάστηκαν έτσι γιατί λειτουργούν σαν πισίνες, δηλαδή διαθέτουν αυτόνομο σύστημα ανακυκλοφορίας νερού, φίλτρανσης, θέρμανσης και απολύμανσης.

Η ονομασία Spa αποδόθηκε σε αυτά τα προϊόντα και η κατασκευή τους ξεκίνησε με τη χρήση οπλισμένου πολυεστέρα και βελτιώθηκε με τη χρήση ακρυλικών φύλλων που δεν παρουσίαζαν τα προβλήματα του πολυεστέρα.
Οι Spa όμως παράγονται σαν ένα ενιαίο κομμάτι και σε συγκεκριμένες διαστάσεις και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση, δηλαδή του υδρομασάζ.

Ωστόσο οι απαιτήσεις της αγοράς και οι ανάγκες των καταναλωτών διαμόρφωσαν ειδικές απαιτήσεις όπως :

 • Την προσαρμογή των διαστάσεων των συγκεκριμένων spa στο χώρο που διέθεταν, με τις ιδιαίτερες συνθήκες του.
 • Την ύπαρξη πρόσθετου χώρου για την εκτέλεση και άλλων ευεργετικών κινήσεων στο υγρό στοιχείο, όπως και την διαμόρφωση και τοποθέτηση των στομίων υδρομασάζ, των καθιστικών κλπ σε θέσεις επιλογής, και όχι εξαρχής διαμορφωμένων, όπως στα τυποποιημένα μοντέλα.

Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν στην δημιουργία αυτής της κατηγορίας που περιγράφουμε στο άρθρο μας, τις Μικρές πισίνες Jacuzzi ή υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Πισίνες Υδρομασάζ Hydrous

Στον συγκεκριμένο τομέα οι Μικρές πισίνες Hydrous που διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά από δεκαετίας και πλέον, καλύπτουν απόλυτα τις προδιαγραφές που αναφέραμε.

Ειδικότερα οι Μικρές πισίνες Hydrous:

 • Κατασκευάζονται από ειδικά γαλβανισμένα πάνελ τα οποία προσαρμόζονται απόλυτα στις διαστάσεις του χώρου που διαθέτετε.
  Ο τρόπος αυτός διαμόρφωσης της δεξαμενής, επιτρέπει την μεταφορά των πάνελ σχεδόν παντού.
 • Ο χώρος στο εσωτερικό τους μπορεί να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ιδιοκτητών (διαμόρφωση καθιστικών κλπ).
 • Η εσωτερική τους επιφάνεια διαμορφώνεται με την χρήση ειδικού πλαστικού μανδύα (liner), με δυνατότητα επιλογής του τύπου και του χρώματος του.
 • Είναι εφοδιασμένες με σύστημα κυκλοφορίας του νερού, φίλτρανσης, θέρμανσης και απολύμανσης. Εξασφαλίζει την διαρκή άριστη ποιότητα του νερού που απαιτείται, ακόμη και στις υψηλότερες θερμοκρασίες του.
 • Έχουν εγκατεστημένα στόμια υδρομασάζ, ο αριθμός των οποίων καθαρίζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε μικροπισίνας και των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη.
  Η λειτουργία τους ρυθμίζεται ανάλογα με τις επιθυμίες σας και έχουν δυνατότητα επιλογών της ισχύος και της κατεύθυνσης του νερού.
 • Μπορούν να δεχθούν πρόσθετα στοιχεία μασάζ, όπως οι καταρράκτες αυχένα ή κανονάκια νερού
 • Συνοδεύονται από θερμομονωτικό κάλυμμα, ενώ τα τοιχώματα τους, δέχονται θερμομόνωση από ειδικά μονωτικά υλικά.
 • Προσφέρουν εύκολη φροντίδα, χειρισμό και οικονομική λειτουργία
 • Μπορούν να δεχθούν επένδυση του χείλους και των πλευρών τους, με διάφορα υλικά, ανάλογα με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι συγκεκριμένες Μικρές πισίνες υδρομασάζ Hydrous μπορούν εύκολα να αναβαθμίσουν δωμάτια και σουίτες ξενοδοχείων με την εγκατάσταση τους στο χώρο τους ή σε προσκείμενο εξωτερικό χώρο.