Επιλογή Σελίδας

210 94 11 730

Απολύμανση πισίνας

15.01.2021

Αρχική » BLOG » Απολύμανση πισίνας

Απολύμανση πισίνας
Διευκρινήσεις

Με τη εισβολή των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης στη ζωή μας, έχουμε συνεχή βομβαρδισμό όσων ασχολούνται με τη πισίνα, με ανακοινώσεις για νέα, καινοτόμα προϊόντα απολύμανσης του νερού τα οποία υπόσχονται σχεδόν τα πάντα, ενώ πολλά από αυτά μιλάνε ακόμη και για τον μηδενισμό χρήσης των καθιερωμένων ‘επιβλαβών’ χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε τις απαραίτητες εκείνες πληροφορίες που θα βοηθήσουν να αποκτήσετε μια ικανοποιητική άποψη για τη διαδικασία απολύμανσης του νερού πισίνας με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε απολυμαντικό προϊόν ή σύστημα.

Είναι δεδομένο ότι είναι αδύνατο να εμποδίσουμε την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό της πισίνας, ιδιαίτερα αυτούς που προέρχονται από τους κολυμβητές.
Η απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα είναι η διαρκής παρουσία στο νερό ενός υλικού που να διατηρεί ικανοποιητική ισχύ ώστε να αδρανοποιεί ή να σκοτώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή ενός Απολυμαντικού.

Απολύμανση πισίνας – Κατανόηση – Χαρακτηριστικά απολυμαντικών

Η σημασία κατανόησης των ιδιοτήτων των απολυμαντικών υλικών και μεθόδων καθώς και του τρόπου λειτουργίας των, σε συνδυασμό με τους παράγοντες οι οποίοι ενισχύουν ή εμποδίζουν την ικανότητα τους, είναι τεράστια και καθορίζει την απόφαση μας για την  επιλογή του κατάλληλου απολυμαντικού υλικού και μεθόδου για τις διάφορες κατηγορίες πισίνων.

Επιτρέψτε μας να σας αναφέρουμε σε συντομία τις ιδιότητες που θα πρέπει  να έχει ένα αποτελεσματικό απολυμαντικό.

 • Υπολειμματικό: Το απολυμαντικό θα πρέπει να παραμένει ενεργό στο νερό της πισίνας. Π.Χ., οι υπεριώδεις ακτίνες (UV) δεν εξασφαλίζουν καμία υπολειμματική δράση στο νερό της πισίνας, ενώ το χλώριο και το βρώμιο το κάνουν. Ένα καλό απολυμαντικό λοιπόν δεν θα πρέπει να διασκορπίζεται γρήγορα, αλλά να μειώνεται σιγά-σιγά καθώς απολυμαίνει
 • Οξειδωτικό : Είναι σημαντικό για ένα δραστικό απολυμαντικό το να έχει ικανοποιητική οξειδωτική δράση στη πισίνα ώστε να οξειδώνει τις οργανικές ουσίες, αλλά και τις ανόργανες ενώσεις του αζώτου. Τα φορτία αυτά είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη φυκιών, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης του χλωρίου ενώ είναι ερεθιστικά και γενικά είναι ρύποι για τη πισίνα
 • Αποδοτικό: Το απολυμαντικό πρέπει να είναι ευρέως φάσματος και γρήγορο στη δράση, ώστε να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για τα διάφορα είδη των μικροοργανισμών να αναπτυχθούν στην πισίνα.
 • Μετρήσιμο: Η συγκέντρωση του απολυμαντικού πρέπει να είναι μετρήσιμη στο χώρο της πισίνας χρησιμοποιώντας μια εύκολη και ακριβή μεθοδολογία δοκιμών για να είναι δυνατή η γρήγορη διορθωτική δράση.
 • Οικονομικό: Το απολυμαντικό πρέπει να είναι λογικού κόστους
 • Τροφοδότηση: Το απολυμαντικό θα πρέπει να είναι σε μια μορφή που να είναι εύκολη η αυτόματη τροφοδότηση του στη πισίνα. Ένα υγρό απολυμαντικό είναι το ευκολότερο και ασφαλέστερο στη χρησιμοποίηση του.
 • Ασφαλές: Το απολυμαντικό πρέπει να είναι σχετικά ασφαλές στο χειρισμό του. Δεν πρέπει να είναι εύφλεκτο, εκρηκτικό ή τοξικό σε αέρια μορφή. Πρέπει να μεταφέρεται εύκολα χωρίς διαρροές. Το απολυμαντικό δεν πρέπει να δημιουργεί λεπτή σκόνη ή εισπνεόμενα σωματίδια.
 • Παρενέργειες : Το απολυμαντικό πρέπει να έχει τις λιγότερες ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Απολύμανση πισίνας – Συμπεράσματα

Δύο ουσιαστικές παρατηρήσεις, η πρώτη είναι ότι κανένα απολυμαντικό ή μέθοδος δεν είναι τέλεια και η δεύτερη ότι κανένα άλλο απολυμαντικό, πέραν του χλωρίου και του βρωμίου, δεν γίνεται αποδεκτό για πισίνες δημόσιας χρήσης, εάν η πισίνα δεν έχει σαν πρώτο απολυμαντικό το χλώριο ή το βρώμιο

Παραθέτουμε στη συνέχεια ένα κατάλογο διαθέσιμων απολυμαντικών και μεθόδων απολύμανσης με κατάταξη σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα τους.
Βασικό κριτήριο για την ένταξη ενός απολυμαντικού υλικού ή απολυμαντικής μεθόδου σε μια από τις δύο κατηγορίες, είναι η δυνατότητα ή η αδυναμία τους να χρησιμοποιηθούν σαν απολυμαντικά δημόσιας πισίνας.

Απολύμανση πισίνας
Αποτελεσματικά απολυμαντικά για Δημόσιες πισίνες  & Κατάλληλα για ιδιωτική χρήση μόνο

Ικανοποιητικά απολυμαντικά υλικά ή μέθοδοι για χρήση σε Δημόσιες πισίνες

 • Χλώριο
 • Βρώμιο
 • Ισοκυανουρικό χλώριο για εξωτερικές πισίνες και με προσωρινή χρήση
 • Βρώμιο (για χρήση σε εσωτερικές πισίνες)
 • Όζον σε συνδυασμό με χλώριο
 • Υπεριώδεις ακτίνες σε συνδυασμό με χλώριο

Αναποτελεσματικά απολυμαντικά υλικά ή μέθοδοι ( χρήση σε ιδιωτικές πισίνες) 

 • Υπεριώδεις ακτίνες χωρίς συνδυασμό με χλώριο ή βρώμιο
 • Όζον χωρίς συνδυασμό με χλώριο
 • Σύστημα ιονισμού χαλκού/αργύρου χωρίς συνδυασμό με χλώριο ή βρώμιο
 • Υπεροξείδιο του υδρογόνου
 • Υπεροξείδιο του υδρογόνου σε συνδυασμό με υπεριώδεις ακτίνες
 • Συστήματα μαγνητισμού
 • Ιώδιο
 • Προϊόντα που περιέχουν πολυεξανίδιο (polyhexamide)

Ενώ το χλώριο και το βρώμιο είναι τα μόνα αναγνωρισμένα συστήματα πρωτοβάθμιας απολύμανσης για τις δημόσιες πισίνες, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τη χρήση προσθέτων βοηθητικών υλικών όπως, οξειδωτικών, ιονισμού, υπεριωδών ακτινών και όζοντος. Αυτά αναγνωρίζονται ότι μπορούν να βοηθήσουν τη διαδικασία χλωρίωσης ή βρωμίωσης αλλά δεν αναγνωρίζονται ως απολυμαντικά από μόνα τους. Για το λόγο αυτό η εφαρμογή τους γίνεται κυρίως στις ιδιωτικές πισίνες με μικρά φορτία μόλυνσης και με ευθύνη των ιδιοκτητών της πισίνας.