Επιλογή Σελίδας

210 94 11 730

Ανάλυση νερού πισίνας

19.12.2020

Αρχική » BLOG » Ανάλυση νερού πισίνας

Ανάλυση νερού πισίνας

Η ανάλυση του νερού της πισίνας είναι η επόμενη σημαντική φροντίδα στη διαδικασία απολύμανσης του μετά από την τροφοδότηση των απαραιτήτων απολυμαντικών υλικών. Η μέτρηση της απολυμαντικής ικανότητας του νερού είναι εξίσου σημαντική, καθώς με αυτήν διαπιστώνουμε την υγιεινή του, ενώ παράλληλα μέσω αυτής μπορούμε να προβαίνουμε σε διορθωτικές κινήσεις όταν απαιτούνται.

Υπενθυμίζουμε εν συντομία τα χημικά χαρακτηριστικά του νερού που μετράμε για να μας βοηθούν στην διαπίστωση της χημικής του ισορροπίας και της απολυμαντικής του ικανότητας.

Χλώριο (Ελεύθερο, Δεσμευμένο, Ολικό)—-Chlorine (Free, Combined, Total)

Είναι το κυρίαρχο απολυμαντικό για τις πισίνες. Ελεύθερο χλώριο είναι η μορφή του χλωρίου που είναι διαθέσιμη για την απολύμανση και οξείδωση του νερού.
Το Δεσμευμένο χλώριο είναι το αποτέλεσμα της αντίδρασης του ελευθέρου χλωρίου με τους ρύπους του νερού. Το συνολικό χλώριο είναι το άθροισμα του ελεύθερου και δεσμευμένου χλωρίου.

PH

Είναι ένα μέτρο προσδιορισμού των οξέων ή των βάσεων ενός διαλύματος. Το ΡΗ κυμαίνεται από 0-14 με το ΡΗ 7 να είναι ουδέτερο. ΡΗ μεγαλύτερο του 7 χαρακτηρίζεται ως βασικό(αλκαλικό) ενώ ΡΗ μικρότερο του 7 χαρακτηρίζεται ως όξινο.

Μέρη ανά εκατομμύριο —- ( Ppm)

Μέτρηση μιας ουσίας σε διάλυμα. Υποθέστε 1 ppm = 1mg /L

Οξειδοαναγωγικό Δυναμικό — ORP

Είναι η μέτρηση της τάσης ενός διαλύματος να κερδίζει ή να χάνει ηλεκτρόνια όταν συναντά μια άλλη χημική ουσία. Ένα σωστά επεξεργασμένο και ισορροπημένο νερό πισίνας θα πρέπει να έχει ORP τουλάχιστον 700 millivolts.

Αλκαλικότητα —(Alkalinity)

Η αλκαλικότητα είναι ένα μέτρο της ικανότητας ουδετεροποίησης του νερού στις αλλαγές του ΡΗ. Υψηλή αλκαλικότητα σημαίνει ότι το νερό παρουσιάζει μεγαλύτερη αντίσταση στην αλλαγή του ΡΗ.

Σκληρότητα —–( Hardness)

Η παράμετρος του νερού που μετρά την ποσότητα των ιόντων του διαλύματος που μπορούν να σχηματίσουν επικαθήσεις. Η συνολική σκληρότητα είναι το άθροισμα των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου ενώ η σκληρότητα του ασβεστίου αναφέρεται μόνο στα ιόντα ασβεστίου.

Κυανουρικό οξύ (σταθεροποιητής) —- Cyanuric Acid (CYA)

Χημικό που χρησιμοποιείται κυρίως σε εξωτερικές πισίνες ως σταθεροποιητής για το ελεύθερο χλώριο. Αποτρέπει την αποικοδόμηση του χλωρίου από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου.

Συνολικά διαλυμένα στερεά —-(Total dissolved Solids-TDS)

Ο προσδιορισμός όλων των στερεών που είναι διαλυμένα στο νερό. Η μέτρηση αυτή περιλαμβάνει και το αλάτι που είναι διαλυμένο στο νερό στην περίπτωση συστημάτων ηλεκτρόλυσης

Τα χρησιμοποιούμενα σετ ελέγχου για τον προσδιορισμό των παραπάνω χημικών χαρακτηριστικών του νερού διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες :

ΟΤΟ-PHENOL RED

Συντομογραφία για τα σετ ελέγχου με αντιδραστήρια υπό μορφή σταγόνων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του συνολικού χλωρίου και του ΡΗ.

DPD

Συντομογραφία για τα σετ ελέγχου με αντιδραστήρια υπό μορφή ταμπλέτας που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του συνολικού, ελευθέρου χλωρίου και του ΡΗ.

TEST STRIPS

Συντομογραφία για τα σετ ελέγχου με τη χρήση χάρτινων χρωματιζόμενων λωρίδων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση πολλών παραγόντων όπως, ελεύθερο χλώριο, ΡΗ, αλκαλικότητα, σταθεροποιητή, σκληρότητα κ.ά.

ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ —( Photometer)

Φορητή ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έντασης φωτός ενός διαλύματος.

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ —( Amperometer)

Μια φορητή ή ενσύρματη συσκευή που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ιόντων σε διάλυμα και βασίζεται στις αλλαγές του ηλεκτρικού ρεύματος

Η επιλογή του καταλλήλου σετ ελέγχου εξαρτάται από παράγοντες που αφορούν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Όσο περισσότερο θέλουμε να εμβαθύνουμε στην μελέτη των διαφόρων χημικών χαρακτηριστικών του νερού και του πόσο αυτά επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα, τόσο περισσότερο είναι απαραίτητες περισσότερες και ακριβέστερες μετρήσεις.

Ανάλυση νερού πισίνας – Τί πρέπει να προσέχετε !!!

Επειδή συμβαίνει συχνά οι μετρήσεις που γίνονται στην ίδια πισίνα, στο ίδιο χρονικό διάστημα, από διαφορετικά άτομα, να διαφέρουν μεταξύ τους, θα σας αναφέρουμε τι θα πρέπει να προσέχετε σε γενικές γραμμές για να έχετε όσο το δυνατόν αξιόπιστες μετρήσεις

  • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν το κάθε σετ ελέγχου. Η ακριβής ποσότητα των τροφοδοτούμενων αντιδραστηρίων, ο χρόνος και η ακολουθία των ενεργειών είναι πολύ σημαντικές
  • Η φυσική θέση της εκτέλεσης της διαδικασίας μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, καθώς το φως του ηλίου μπορεί να αλλάξει το πώς βλέπει το μάτι το χρώμα. Για το λόγο αυτό οι μετρήσεις των σχηματιζόμενων χρωμάτων θα πρέπει να γίνονται μακριά από τον ήλιο για να εμποδίσουμε τις ακτίνες του να έρχονται απευθείας στα μάτια μας.
  • Παράγοντες όπως ο χρόνος, ο αέρας, η θερμότητα και το φως του ήλιου επιταχύνουν την μείωση της αξιοπιστίας των σετ ελέγχου.
  • Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε στην περίπτωση ενός ¨περίεργου¨ αποτελέσματος είναι να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα με ένα άλλο σετ ελέγχου.

Το τεχνικό τμήμα της ομάδας μας είναι στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τα διάφορα θέματα που έχετε με την επιλογή του καταλλήλου σετ ελέγχου για εσάς και να απαντήσουμε στα διάφορα ερωτήματα που προκύπτουν από την χρήση τους.