Επιλογή Σελίδας

210 94 11 730

Υπεριώδεις ακτίνες στη πισίνα

Αρχική » BLOG » Υπεριώδεις ακτίνες στη πισίνα

Υπεριώδεις ακτίνες στη πισίνα

Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, που εκπέμπεται από τον ήλιο, αλλά παράγεται επίσης με τεχνικό τρόπο, από ηλεκτρικά τόξα και ειδικούς λαμπτήρες όπως λαμπτήρες ατμών υδραργύρου (mercury-vapor lamps), λαμπτήρες μαυρίσματος και μαύρους λαμπτήρες.

Η υπεριώδης ακτινοβολία υποδιαιρείται σε 3 τύπους:

 • 1.UVA µε µήκος κύματος 400 – 320 nanometers (nm*) είναι η μεγαλύτερη πηγή ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της γης και διεισδύει κάτω από τις επιφανειακές στοιβάδες του δέρματος.
 • 2. UVB (320 – 290 nm)φτάνει σε μικρότερα ποσά λόγω της απορρόφησης μεγάλου μέρους της από τη στοιβάδα του όζοντος. Και πάλι όμως αρκεί για να προκαλέσει ζημιά.
 • 3.UVC (290 – 200 nm) είναι εξαιρετικά βλαβερή για το δέρμα, αλλά απορροφάται τελείως από το όζον της στρατόσφαιρας και έτσι δεν φτάνει στην επιφάνεια της γης.

* Nanometer (nm)=μονάδα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ενός φάσματος

Εδώ και περισσότερο από 100 χρόνια, η επιστήμη έχει αποδεχθεί το βακτηριοκτόνο αποτέλεσμα περιοχής της υπεριώδους ακτινοβολίας από το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα του φωτός.

Η επεξεργασία του νερού της πισίνας με τη βοήθεια της υπεριώδους ακτινοβολίας, βοηθά στην διαδικασία απολύμανσης και στη καταστροφή άλλων ρυπογόνων ουσιών, βοηθώντας έτσι στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος  στη πισίνα, στη ποιότητα του νερού και στη μείωση των επιπέδων του χλωρίου.

Οι υπεριώδεις ακτίνες είναι ένα αποτελεσματικό απολυμαντικό, αν και σαν καθαρή φυσική διαδικασία δεν έχει καμία υπολειμματική επίδραση στο νερό της πισίνας, έτσι ώστε να εξακολουθεί να απαιτείται η παρουσία ελευθέρου χλωρίου, σημαντικά λιγότερο βέβαια σε σύγκριση με άλλες μεθόδους χωρίς υπεριώδεις ακτίνες. Μετά την επεξεργασία με UV, μια μικρή ποσότητα χλωρίου είναι απαραίτητη για την πρόληψη διασταυρούμενης μόλυνσης στο νερό της πισίνας

Από τι αποτελείται ένα σύστημα υπεριωδών ακτινών για χρήση στη πισίνα

Ένα τυπικό σύστημα υπεριωδών ακτινών αποτελείται από μια ή περισσότερες λαμπτήρες UV τοποθετημένες σε ένα προστατευτικό περίβλημα από χαλαζία που είναι εγκατεστημένο σε ένα κυλινδρικό θάλαμο, συνήθως από ανοξείδωτο χάλυβα ή ανθεκτικό ειδικό πλαστικό, μέσα από τον οποίο περνάει το νερό  της πισίνας.

Το νερό που περνάει μέσα από τον θάλαμο του συστήματος που περιέχει τους λαμπτήρες υπεριωδών ακτινών, δέχεται κατά τη διαδρομή του από το ένα άκρο στο άλλο, μια δόση ενέργειας από τις υπεριώδεις ακτίνες

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι τεχνολογίας συστημάτων υπεριωδών ακτινών, η διαφορά των οποίων βασίζεται κύρια στο τύπο του χρησιμοποιούμενου λαμπτήρα  :

 • Συστήματα UV χαμηλής πίεσης (low pressureLP) που έχουν μόνο μία μονοχρωματική παραγωγή υπεριωδών ακτινών (περιορισμένη σε ένα μοναδικό μήκος κύματος 254 nm).
  Οι λαμπτήρες χαμηλής πίεσης έχουν μήκος περίπου ενός μέτρου και μετατρέπουν 30% της εισερχόμενης ενέργειας (30-600 W) σε υπεριώδη ακτινοβολία μικρού κύματος (254nm) που είναι βακτηριοκτόνος. Ο απαραίτητος αριθμός τους εξαρτάται από τη ποσότητα νερού που θα επεξεργαστούν. Είναι αποτελεσματικοί στη διαδικασία αδρανοποίησης των μικροοργανισμών.
 • Συστήματα UV μεσαίας πίεσης (medium pressureMP) που έχουν μια πολυχρωματική παραγωγή υπεριωδών ακτινών ( με παραγωγή μεταξύ των μηκών κύματος 185-400 nm).
  Οι λαμπτήρες μεσαίας πίεσης με ισχύ από 1-12 kw είναι μικρότερου μήκους και χρησιμοποιούνται μεμονωμένα. Η απόδοση τους είναι λιγότερη του 15%. Η παραγωγή τους καλύπτει ένα μεγαλύτερο φάσμα σε διαφορετικές εντάσεις. Η ευρεία φασματική απόδοση των λαμπτήρων μέσης πίεσης περιλαμβάνει μήκη κύματος που απορροφώνται και από τις τρείς κατηγορίες χλωραμινών. Για το λόγο αυτό είναι κατάλληλοι πέραν της διαδικασίας απολύμανσης και στην αποτελεσματική αφαίρεση των χλωραμινών.

 

Προϋποθέσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη

Υπεριώδεις ακτίνες στη πισίνα-Αν και τα οφέλη από τη χρήση των συστημάτων υπεριωδών ακτινών είναι πράγματι σημαντικά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι :

 • Οι υπεριώδεις ακτίνες δεν έχουν υπολειμματική δράση, που σημαίνει ότι δεν προσφέρουν προστασία μέσα στο νερό της πισίνας, που οδηγεί στην παράλληλη χρήση του χλωρίου ή βρωμίου (σε μικρή περιεκτικότητα βέβαια).
 • Οι υπεριώδεις ακτίνες για να είναι αποτελεσματικές θα πρέπει να έχουμε στη πισίνα μας ένα επαρκές σύστημα φίλτρανσης, καθώς τα μηχανικά αιωρήματα στο νερό περιορίζουν τη δράση τους.
 • Το σύστημα κυκλοφορίας του νερού θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση συστήματος υπεριωδών ακτινών, καθώς θα πρέπει να προσφέρει μικρό χρόνο ανακυκλοφορίας του νερού. (δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η απολύμανση του νερού γίνεται στο σημείο που περνάει από το σύστημα υπεριωδών ακτινών).
 • Για να είναι εξασφαλισμένη η μικρή παρουσία χλωρίου στο νερό της πισίνας, απαιτείται αυτόματο σύστημα ελέγχου και ρύθμισης χλωρίου και ΡΗ.
 • Οι αδρανοποιημένοι οργανισμοί μέσω των υπεριωδών ακτινών δεν αφαιρούνται από το νερό, με συνέπεια να είναι αναγκαίο ένα αποτελεσματικό σύστημα φίλτρανσης.
 • Προσοχή θα πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των λαμπτήρων από επικαθήσεις αλάτων καθώς μειώνουν δραστικά την αποτελεσματικότητα τους.
 • Οι λαμπτήρες υπεριωδών ακτινών δεν πρέπει να λειτουργούν εκτός του θαλάμου τους, καθώς μπορούν να βλάψουν το δέρμα μας και τα μάτια.
 • Οι λαμπτήρες υπεριωδών ακτινών έχουν ορισμένη διάρκεια λειτουργίας. Η ένδειξη που δίνεται από τους κατασκευαστές θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σαν ένδειξη μόνο.
 • Μεγάλη σημασία στη αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών έχει η ταχύτητα του νερού που διέρχεται από αυτά. Άρα απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος.

 

Συμπερασματικά

Υπεριώδεις ακτίνες στη πισίνα.
Τα συστήματα υπεριωδών ακτινών στη πισίνα σίγουρα προσφέρουν μια φυσική δυνατότητα μείωσης του χλωρίου ενώ η αρχή λειτουργίας τους είναι γενικά απλή.
Η επιλογή χρήσης τους θα πρέπει να συνοδεύεται βέβαια με έλεγχο ύπαρξης των προϋποθέσεων χρήσης τους ( όπως μικρός χρόνος ανακυκλοφορίας του νερού, καλό σύστημα φίλτρανσης, νερό με φυσιολογική σκληρότητα νερού κ.α.)
Τέλος είναι καλό να λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος ζωής των ειδικών λαμπτήρων του συστήματος και η απαραίτητη φροντίδα τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια ενημερωτική συζήτηση για τις δυνατότητες χρήσης του συστήματος στην εγκατάσταση σας.