Επιλογή Σελίδας

Πισίνα με υπερχείλιση

08.01.2022

Αρχική » BLOG » Πισίνα με υπερχείλιση

Πισίνα με Υπερχείλιση

Εδώ και αρκετό διάστημα, η πισίνα με υπερχείλιση έκανε την εισβολή της και στις ιδιωτικές πισίνες, ανεβάζοντας την αισθητική ποιότητα των κατασκευών, αλλά και το κόστος απόκτησης της.

Είναι άραγε αναγκαίο το σύστημα αυτό κυκλοφορίας του νερού στις ιδιωτικές πισίνες ;

Πριν εξετάσουμε και αναπτύξουμε τις λεπτομέρειες του, είναι καλό να υπενθυμίσουμε, όπως και στην περίπτωση πισίνας με σκίμμερ ότι :

Μια πισίνα, και εννοούμε κάθε πισίνα, περιλαμβάνει τρία διαφορετικά συστήματα που έχουν σχέση με το ζητούμενο αποτέλεσμα, δηλαδή το κρυστάλλινο καθαρό και υγιεινό νερό.

Τα συστήματα αυτά είναι το σύστημα κυκλοφορίας του νερού, το σύστημα φίλτρανσης και το σύστημα απολύμανσης του. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τον σωστό σχεδιασμό και λειτουργία κάθε ενός από αυτά, ενώ το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν θα είναι εφικτό εάν κάποιο από αυτά δεν έχει σχεδιαστεί και δεν λειτουργεί σωστά.

Το σύστημα κυκλοφορίας του νερού που εξετάζουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, έχει σαν στόχο την κυκλοφορία του νερού, από τη πισίνα προς το σύστημα φίλτρανσης και απολύμανσης. Για να το επιτύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε εξαρτήματα συλλογής του νερού από την πισίνα, που με τη βοήθεια της αντλίας κυκλοφορίας, θα οδηγηθεί στο φίλτρο της.

Πισίνα με υπερχείλιση

Ο τρόπος συλλογής του επιφανειακού νερού στην περίπτωσης της πισίνας με υπερχείλιση επιτυγχάνεται με την δημιουργία καναλιών συλλογής του επιφανειακού νερού, είτε σε όλη την περίμετρο της πισίνας, είτε σε τμήμα της περιμέτρου.

Ο τρόπος λειτουργίας αυτού του τρόπου συλλογής του επιφανειακού νερού, βασίζεται σε δύο προϋποθέσεις.

-Πρώτη είναι ότι η στάθμη του νερού στη πισίνα θα πρέπει να φθάνει μέχρι το χείλος της και στις πλευρές του περιβάλλοντος χώρου όπου θα υπάρχει το κανάλι συλλογής του επιφανειακού νερού.

-Δεύτερη είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόσθετη ποσότητα νερού, ανεξάρτητα από τον όγκο του νερού της πισίνας, η οποία θα είναι αποθηκευμένη σε ξεχωριστό χώρο, ώστε προστιθέμενη στη πισίνα να προκαλεί την υπερχείλιση της και την ροή του επιφανειακού νερού προς τα κανάλια συλλογής του.

Η πρόσθετη αυτή ποσότητα νερού, αποθηκεύεται στην λεγόμενη Δεξαμενή υπερχείλισης στην οποία οδηγείται και το νερό που συλλέγεται από τα κανάλια συλλογής του επιφανειακού νερού. Ο όγκος αυτής της δεξαμενής εξαρτάται από την διάσταση της πισίνας και από το μέγεθος του συστήματος κυκλοφορίας του νερού της πισίνας.

Συνεπώς απαραίτητη για την λειτουργία μιας πισίνας με υπερχείλιση είναι η ύπαρξη της δεξαμενής υπερχείλισης.

Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε στην περίπτωση της πισίνας με υπερχείλιση δύο αναγκαστικές δεσμεύσεις.

Πισίνα με υπερχείλιση

Η πρώτη αφορά τη διαμόρφωση του χείλους της πισίνας στο τμήμα που υπάρχουν κανάλια υπερχείλισης, που θα πρέπει να γίνει με τέτοια προσοχή και με ακρίβεια χιλιοστού σχεδόν, έτσι ώστε το νερό να υπερχειλίζει ομοιόμορφα σε όλο το μήκος των καναλιών.

Ακόμη απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβαίνει αυτό είναι να έχουμε υπολογίσει το σύστημα κυκλοφορίας –φίλτρανσης με τρόπο που να υπάρχει επάρκεια του νερού που θα υπερχειλίζει σε όλο αυτό το μήκος. (Αυτό οδηγεί σε μερικές περιπτώσεις, στην αύξηση του συστήματος αυτού, με αντίστοιχη αύξηση του αρχικού κόστους, συνεπώς και του κόστους λειτουργίας στην συνέχεια).

Πρόσθετα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την διαδικασία καθαρισμού των καναλιών ανα κάποια χρονικά διαστήματα. (θα πρέπει μάλιστα να λάβετε υπόψη το γεγονός αυτό κατά την επιλογή του υλικού με το οποίο θα καλύψετε τα κανάλια υπερχείλισης)

Η δεύτερη αφορά την ύπαρξη της πρόσθετης δεξαμενής (Δεξαμενή υπερχείλισης) με σημαντικό όγκο νερού που πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς το μέγεθος και του τρόπου ελέγχου της.

Η Συγκέντρωση του νερού που υπερχειλίζει οδηγώντας την έντονη επιφανειακή μόλυνση στη δεξαμενή υπερχείλισης, έχει σαν συνέπεια την συγκέντρωση της σε αυτήν. ( Η συγκεκριμένη μόλυνση περιλαμβάνει και αιωρήματα που επιπλέουν από το επίδραση του περιβάλλοντος αλλά και μικροβιολογική μόλυνση από τους κολυμβητές).

Πισίνα με υπερχείλιση. Δεδομένου ότι η αναρρόφηση του νερού από τη Δεξαμενή υπερχείλισης γίνεται σε απόσταση (συνήθως) 30 εκατοστών από το δάπεδο, είναι λογικό και αυτό επιδιώκουμε, να έχουμε επικάθηση μόλυνσης στο δάπεδο της. ,
Είναι απαραίτητο λοιπόν, αυτή τη μόλυνση να αφαιρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που σημαίνει εκκένωση της δεξαμενής υπερχείλισης και καθαρισμός της.
Διαφορετικά αυτή η συγκέντρωση μόλυνσης δημιουργεί παράξενα φαινόμενα στην χημική επεξεργασία και απολύμανση του νερού που σίγουρα δεν θα θέλετε να αντιμετωπίσετε.

Πισίνα με υπερχείλιση

Εάν λάβουμε υπόψη τις δύο αυτές προϋποθέσεις και αποδεχθούμε το μεγαλύτερο κόστος κατασκευής και λειτουργίας, τότε το σύστημα πισίνας με υπερχείλιση μπορεί να θεωρηθεί καλύτερο από αυτό της πισίνας με Σκίμμερ, ιδιαίτερα για δημόσιες και μεγάλες πισίνες.

Οι λόγοι είναι προφανείς, καθώς προσφέρει μια συνεχή ανανέωση του επιφανειακού νερού που περιέχει την μεγαλύτερη μόλυνση και είναι εκείνος ο όγκος του νερού που εισέρχεται στον οργανισμό από στόμα και μύτη.

Πισίνα με υπερχείλιση.Η Υπεροχή αυτού του συστήματος αποδεικνύεται και από την νομοθεσία για δημόσιες πισίνες, που επιβάλει το σύστημα αυτό στις πισίνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 200m2.

Για τις ιδιωτικές πισίνες (δηλαδή για πισίνες που χρησιμοποιούνται από μια οικογένεια και τους φίλους της), η υπερχείλιση μπορεί να θεωρηθεί υπερβολή μεν, αλλά προσφέρει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις.

Εξαρτάται από εσάς να αποφασίσετε για το σύστημα κυκλοφορίας του νερού στη πισίνα σας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσο προαναφέραμε.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναλύσουμε περισσότερο το θέμα μιας πισίνας υπερχείλισης και να την σχεδιάσουμε, εάν το αποφασίσετε, έτσι που να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργική.

Αρχική » BLOG » Πισίνα με υπερχείλιση

Μικρές πισίνες Τζακούζι

Ξεκινώντας να περιγράψουμε την κατηγορία αυτή των μικρών πισίνων, είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε μερικές έννοιες που πιστεύουμε ότι οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Ενώ η έννοια της πισίνας είναι ξεκάθαρη, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την έννοια τζακούζι.

Αυτό που γνωρίζουμε ως τζακούζι περιγράφει τη δημιουργία ενός ρεύματος νερού που αναμειγνύεται με τον αέρα και επιδρά στο σώμα του ανθρώπου, εντός του νερού με τα γνωστά ευεργετικά αποτελέσματα. Το ίδιο όμως επιτυγχάνεται και με τη χρήση ειδικών στομίων που ονομάζονται στόμια υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Η Ονομασία

Η επικράτηση της ονομασίας Τζακούζι για τη δημιουργία μασάζ νερού-αέρα, οφείλεται στην εφαρμογή των πρώτων συστημάτων από τους αδελφούς Jacuzzi και την καθιέρωση του εμπορικού ονόματος τους ως αντιπροσωπευτικό για το συγκεκριμένο σύστημα, όπως συμβαίνει και με άλλα προϊόντα σε άλλους τομείς.

Με την πάροδο των χρόνων και άλλοι παραγωγοί, κατασκεύασαν και διέθεσαν στην διεθνή αγορά παρόμοια στόμια παραγωγής ρεύματος νερού-αέρα, τα οποία καθιερώθηκαν με την ονομασία ¨Στόμια υδρομασάζ¨.

Σήμερα λοιπόν είτε μιλάμε για συστήματα στομίων Jacuzzi είτε για συστήματα στομίων υδρομασάζ είναι το ίδιο.

Ας επιστρέψουμε τώρα στις Μικρές πισίνες Jacuzzi ή στις Μικρές πισίνες υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Η πορεία εξέλιξης

Τα πρώτα στόμια υδρομασάζ τοποθετήθηκαν σε απλές μπανιέρες και αυτό αποτέλεσε μεγάλη καινοτομία με άριστα ευεργετικά αποτελέσματα. Ωστόσο στην επιλογή αυτή, μετά από κάθε χρήση, η μπανιέρα θα έπρεπε να αδειάσει να καθαριστεί και να απολυμανθεί, ώστε να είναι έτοιμη για την επόμενη χρήση.

Λησμονήσαμε βέβαια να αναφέρουμε ότι για να έχουμε άριστα αποτελέσματα από την χρήση παρόμοιων συστημάτων, η θερμοκρασία του νερού θα πρέπει να είναι μεταξύ 30-32 C0.

Στην πορεία των ετών, διαμορφώθηκαν και διατέθηκαν στην αγορά του συγκεκριμένου τομέα, συστήματα υδρομασάζ εγκατεστημένα σε μεγαλύτερες ΄μπανιέρες’ , τις οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερα από ένα άτομα. Όμως το γεγονός ότι ο αναγκαίος όγκος του νερού ήταν σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν μιας απλής μπανιέρας, αλλά και τα εμπόδια στην εύκολη αντικατάσταση και θέρμανση του, οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας των μικρών πισίνων υδρομασάζ.

Ονομάστηκαν έτσι γιατί λειτουργούν σαν πισίνες, δηλαδή διαθέτουν αυτόνομο σύστημα ανακυκλοφορίας νερού, φίλτρανσης, θέρμανσης και απολύμανσης.

Η ονομασία Spa αποδόθηκε σε αυτά τα προϊόντα και η κατασκευή τους ξεκίνησε με τη χρήση οπλισμένου πολυεστέρα και βελτιώθηκε με τη χρήση ακρυλικών φύλλων που δεν παρουσίαζαν τα προβλήματα του πολυεστέρα.
Οι Spa όμως παράγονται σαν ένα ενιαίο κομμάτι και σε συγκεκριμένες διαστάσεις και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση, δηλαδή του υδρομασάζ.

Ωστόσο οι απαιτήσεις της αγοράς και οι ανάγκες των καταναλωτών διαμόρφωσαν ειδικές απαιτήσεις όπως :

 • Την προσαρμογή των διαστάσεων των συγκεκριμένων spa στο χώρο που διέθεταν, με τις ιδιαίτερες συνθήκες του.
 • Την ύπαρξη πρόσθετου χώρου για την εκτέλεση και άλλων ευεργετικών κινήσεων στο υγρό στοιχείο, όπως και την διαμόρφωση και τοποθέτηση των στομίων υδρομασάζ, των καθιστικών κλπ σε θέσεις επιλογής, και όχι εξαρχής διαμορφωμένων, όπως στα τυποποιημένα μοντέλα.

Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν στην δημιουργία αυτής της κατηγορίας που περιγράφουμε στο άρθρο μας, τις Μικρές πισίνες Jacuzzi ή υδρομασάζ.

 

Μικρές πισίνες Τζακούζι - Πισίνες Υδρομασάζ Hydrous

Στον συγκεκριμένο τομέα οι Μικρές πισίνες Hydrous που διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά από δεκαετίας και πλέον, καλύπτουν απόλυτα τις προδιαγραφές που αναφέραμε.

Ειδικότερα οι Μικρές πισίνες Hydrous:

 • Κατασκευάζονται από ειδικά γαλβανισμένα πάνελ τα οποία προσαρμόζονται απόλυτα στις διαστάσεις του χώρου που διαθέτετε.
  Ο τρόπος αυτός διαμόρφωσης της δεξαμενής, επιτρέπει την μεταφορά των πάνελ σχεδόν παντού.
 • Ο χώρος στο εσωτερικό τους μπορεί να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ιδιοκτητών (διαμόρφωση καθιστικών κλπ).
 • Η εσωτερική τους επιφάνεια διαμορφώνεται με την χρήση ειδικού πλαστικού μανδύα (liner), με δυνατότητα επιλογής του τύπου και του χρώματος του.
 • Είναι εφοδιασμένες με σύστημα κυκλοφορίας του νερού, φίλτρανσης, θέρμανσης και απολύμανσης. Εξασφαλίζει την διαρκή άριστη ποιότητα του νερού που απαιτείται, ακόμη και στις υψηλότερες θερμοκρασίες του.
 • Έχουν εγκατεστημένα στόμια υδρομασάζ, ο αριθμός των οποίων καθαρίζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε μικροπισίνας και των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη.
  Η λειτουργία τους ρυθμίζεται ανάλογα με τις επιθυμίες σας και έχουν δυνατότητα επιλογών της ισχύος και της κατεύθυνσης του νερού.
 • Μπορούν να δεχθούν πρόσθετα στοιχεία μασάζ, όπως οι καταρράκτες αυχένα ή κανονάκια νερού
 • Συνοδεύονται από θερμομονωτικό κάλυμμα, ενώ τα τοιχώματα τους, δέχονται θερμομόνωση από ειδικά μονωτικά υλικά.
 • Προσφέρουν εύκολη φροντίδα, χειρισμό και οικονομική λειτουργία
 • Μπορούν να δεχθούν επένδυση του χείλους και των πλευρών τους, με διάφορα υλικά, ανάλογα με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι συγκεκριμένες Μικρές πισίνες υδρομασάζ Hydrous μπορούν εύκολα να αναβαθμίσουν δωμάτια και σουίτες ξενοδοχείων με την εγκατάσταση τους στο χώρο τους ή σε προσκείμενο εξωτερικό χώρο.