Επιλογή Σελίδας

210 94 11 730

Συχνες ερωτησεις

Πoσα λιτρα περιεχει το ενα κυβικο νερου (m3) ?

Ένα κυβικό μέτρο νερού περιέχει 1000 λίτρα νερού.

Πως υπολογιζονται οι διαστασεις των ευκαμπτων δεξαμενών ?

Το μήκος και το πλάτος μετρούνται πάντοτε με άδειες δεξαμενές, οι οποίες τεντώνονται στο έδαφος.

ΣΕ ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Το ύψος αναφέρεται σε δεξαμενή πλήρως γεμάτη και με όλα τα εξαρτήματα εγκατεστημένα.

 

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ?

Σίγουρα, είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε δεξαμενές με μεγέθη και ικανότητες οποιουδήποτε είδους.
Απλά στείλτε ένα email από την ενότητα επικοινωνίας, υποδείξτε μας τις ανάγκες σας και εάν είναι δυνατόν επισυνάψτε ένα σχέδιο.

Που κατασκευΑζονται ΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΕς δεξαμεΝΕς Εcotank ?

Όλες οι εύκαμπτες δεξαμενές που αναφέρονται στον κατάλογο μας κατασκευάζονται στην Ιταλία.

Τα υλικΑ που χρησιμοποιΟΥνται για την κατασκεΥΗ ΕΥκαμπτων δεξαμεΝΩν ΕΙναι ασφαλΗ ?

Ασφαλώς. Οι δεξαμενές μας κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας μόνο υλικά ευρωπαϊκής προέλευσης, πιστοποιημένα και εγγυημένα και εκπληρώνοντας τη νομοθεσία Reach.

Με ποια υλικΑ ακριΒΩς κατασκευΑζονται οι δεξαμενΕς ?

Όλες οι δεξαμενές είναι κατασκευασμένες από ύφασμα πολυεστέρα υψηλής αντοχής με επίστρωση από PVC και από τις δύο πλευρές και με αντι-UV επεξεργασία.
Για όλα τα μοντέλα έως 40 m3 το υλικό που χρησιμοποιείται είναι 900 g / m2. Για δεξαμενές άνω των 40 m3 το υλικό είναι από 1100 g / m2.

Με ποια υγρΑ μποροΥμε να γεμΙσουμε τις δεξαμενΕς ?

Οι δεξαμενές Ecotank είναι ιδανικές για αποθήκευση και συντήρηση νερού, πόσιμο ή μη πόσιμο, ανάλογα με το μοντέλο.
Δεν είναι κατάλληλα για την αποθήκευση και τη συντήρηση διαβρωτικών ή / και εύφλεκτων υγρών, ενώ παράγονται με πυρίμαχα υλικά.

Πως γΙνεται η πλΗρωση των δεξαμενΩν ?

Οι δεξαμενές Ecotank μπορούν να γεμίσουν με βαρύτητα ή μέσω του δικτύου παροχής νερού, διασφαλίζοντας ότι η εσωτερική πίεση δεν θα ξεπεράσει ποτέ τη πίεση των 0,5 bar. Επιπλέον, θα πρέπει να κρατάτε πάντα ανοικτή τη βαλβίδα εξαερισμού που είναι τοποθετημένη στο πάνω τμήμα της δεξαμενής.

Οι ΕΥκαμπτες δεξαμενΕς μποροΥν να παραμεΙνουν Ολο το χρΟνο σε εξωτερικΟ χΩρο?

Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ανθεκτικά σε ακραίες θερμοκρασίες που μπορούν να κυμαίνονται μεταξύ -30 ° C και + 70 ° C.
Κάτω από 0 ° C συνιστούμε να ελαττώσετε ελαφρά τη στάθμη του νερού μέσα στις δεξαμενές.
Συνεπώς, οι δεξαμενές δεν χρειάζονται ειδική προστασία κατά τη διάρκεια περιόδων παγετού και δεν πρέπει να αδειάζουν το χειμώνα.

Ποια εΙναι η εγγΥηση που συνοδεΥει τις εΥκαμπτες δεξαμενΕς ?

Όλα τα προϊόντα διαθέτουν εγγύηση ποιότητας 10 ετών για τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα.

Πως πρΕπει να εΙναι η βΑση τοποθΕτησης μιας εΥκαμπτης δεξαμενΗς ?

Η δεξαμενή πρέπει να εγκατασταθεί σε επίπεδο έδαφος και η επιφάνεια τοποθέτησης  θα πρέπει να καθαριστεί από αιχμηρά, λεία ή επικίνδυνα να προκαλέσουν κόψιμο.
Η επιλεγείσα έκταση πρέπει να έχει κλίση μικρότερη από 1%. Τοποθετήστε κάτω από τη δεξαμενή ένα στρώμα αποστράγγισης 5-10 cm άμμου. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο γεωύφασμα κάτω από τη δεξαμενή, ώστε να προστατεύσετε τον πυθμένα της δεξαμενής από οποιαδήποτε ανομοιομορφία του εδάφους και / ή από την ανάπτυξη των βοτάνων και των ριζών.

ΜποροΥμε να εγκαταστΗσουμε περισσΟτερες της μιας δεξαμενΗς σε σειρΑ ?

Ναι, χάρη στο ειδικό κίτ σύνδεσης μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες της μιας δεξαμενές μεταξύ τους σύμφωνα με την επιθυμία σας.

Με ποιας κατηγορΙας εξαρτημΑτων παραδΙδονται οι δεξαμενΕς ?

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μία βαλβίδα «υπερχείλισης», δύο εξαεριστικών  προ-συναρμολογημένων για  φόρτωση / εκφόρτωση και 2 σφαιρικές βαλβίδες για την πλήρωση / εκκένωση της δεξαμενής.
Το σετ περιλαμβάνει επίσης 2 σωλήνες για τη σύνδεση σωλήνων από 32/38 mm,
2 προσαρμογείς για σωλήνες 50 mm, 2 ανοξείδωτους σφιγκτήρες και 2 ρολά Teflon.
Φυσικά, κάθε μοντέλο μπορεί επίσης να προετοιμαστεί με διαφορετικούς τρόπους, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη.

Ποιος είναι ο στΟχος Υπαρξης της υπερχεΙλισης ?

Η «υπερχείλιση» είναι μια βαλβίδα ασφαλείας που βρίσκεται στο πάνω μέρος της δεξαμενής.
Όταν η δεξαμενή γεμίζει στο μέγιστο, το υπερβολικό νερό εκτονώνεται από τη βαλβίδα.
Όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, η βαλβίδα εκκενώνει τους ατμούς που σχηματίζονται μέσα στη δεξαμενή.

Είναι δυνατΟν να σχηματιστοΥν φΥκια μέσα στη δεξαμενΗ ?

Όχι. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή είναι αδιαφανή, δεν ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων και υποβάλλονται σε επεξεργασία έναντι UV.
Η φωτοσύνθεση είναι έτσι αδύνατη μέσα στις δεξαμενές και, κατά συνέπεια, η ανάπτυξη των φυκιών.

Ποια χρΩματα χρησιμοποιοΥνται στην κατασκευΗ των δεξαμενΝν ?

Διαθέσιμα χρώματα, πράσινο, μπλε ή γκρι.