Επιλογή Σελίδας

210 94 11 730

Σκουπες

  • Οι σκούπες πισίνας είναι απαραίτητο βοήθημα για την αφαίρεση της σκόνης και άλλων περισσότερο ευμεγέθων επικαθήσεων στον πυθμένα της πισίνας και την μεταφορά τους στο σύστημα φίλτρανσης του νερού.
  • Οι σκούπες πισίνας με συχνή χρήση βοηθούν στην αποφυγή ανάπτυξης των φυκιών καθώς και στη μείωση της κατανάλωσης χημικών.
  • Επιλέξτε τις προσφερόμενες σκούπες πισίνας αυτήν που ταιριάζει στην εσωτερική επιφάνεια της πισίνας σας.

Οι  σκούπες πισίνας για να χρησιμοποιηθούν απαιτούν την παράλληλη ύπαρξη μιας τηλεσκοπικής ράβδου, ενός επιπλέοντα σωλήνα και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος φίλτρανσης.
Καθαρίστε το φίλτρο προσεκτικά (backwash) και το προφίλτρο της αντλίας ανακυκλοφορίας πριν ξεκινήσετε την διαδικασία καθαρισμού της πισίνας σας με τις σκούπες πισίνας. Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζεται στις σκούπες πισίνας είναι η μείωση της αποτελεσματικότητας λόγω της ύπαρξης αέρα στο επιπλέοντα σωλήνα, για το λόγο αυτό φροντίστε να τον αφαιρέσετε.

Επιλέξτε από τις σκούπες πισίνας τον κατάλληλο τύπο ανάλογα με την κατηγορία της εσωτερικής επένδυσης της πισίνας, πχ. Επιφάνειες με καμπύλες απαιτούν εύκαμπτη σκούπα κλπ.