Επιλογή Σελίδας

210 94 11 730

Επιπλεοντες χλωριωτες

Αρχική » Εξοπλισμος » Ειδη καθαρισμου » Επιπλεοντες χλωριωτες
  • Ο Επιπλέων χλωριωτής πισίνας είναι κατάλληλος για μικρές πισίνες επί του εδάφους καθώς και για μικρές πισίνες εντός του εδάφους.
  • Ο επιπλέων χλωριωτής πισίνας θα πρέπει να αφαιρείται όταν υπάρχουν κολυμβητές στη πισίνα.
  • Μην αναμειγνύεται διαφορετικά χημικά μέσα στον θάλαμο του, είναι επικίνδυνο.
  • Μην τον ακουμπάτε στο περιβάλλον της πισίνας, μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό διαφόρων υλικών
  • Χρησιμοποιείται ειδικές μικρές ταμπλέτες χλωρίου

Ένας επιπλέων χλωριωτής πισίνας είναι ένα εύκολο σύστημα τροφοδότησης χλωρίου σε μικρές πισίνες. Χρησιμοποιεί ειδικές μικρές ταμπλέτες χλωρίου που υφίστανται αργή διάλυση δια μέσου της ροής νερού και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται χλωρίωση του χωρίς την απότομη τροφοδότηση μεγάλης ποσότητας χλωρίου.

Ο επιπλέων χλωριωτής πισίνας προσφέρει απλή χρήση και δυνατότητα ελέγχου της ποσότητας τροφοδότησης του χλωρίου μέσω της ρύθμισης της ποσότητας του νερού που διέρχεται δια μέσου του σώματος του. Σταθεροποιήστε τη θέση τοποθέτησης του μέσω της δυνατότητας που προσφέρει.

Προϋπόθεση για μια σωστή χημική επεξεργασία του νερού, είναι η σταθερή ανάγκη διατήρησης της τιμής του ΡΗ στα επιθυμητά επίπεδα του 7,2-7,6 και ο συχνός έλεγχος της ρύθμισης που κάνατε στον επιπλέοντα χλωριωτή για να βεβαιωθείτε ότι είναι ο σωστός, έως ότου αποκτήσετε την απαραίτητη εμπειρία χρήσης του.